"FLEET" NEWS

Carmasters legt focus op online

Fleet  Yannis Vermeulen is recent gestart als nieuwe E-Commerce Manager bij Carmasters. Met 'The Delighted Customer' als speerpunt, zal hij zich voornamelijk focussen op de uitbouw van de online marketing en de nieuwe media.

Na behalen Gold Fleet status tekent Alphabet Belgium nieuw Cleaner Car Contract

Fleet  Met het ruimschoots behalen van de doelstelling om de gemiddelde uitstoot van het wagenpark naar 120 gr/km terug te brengen in 2012, heeft Alphabet Belgium op 27 februari 2013 een nieuw contract met de Bond Beter Leefmilieu ondertekend. Hiermee verbindt de leasemaatschappij zich ertoe om de uitstoot van het wagenpark verder te verlagen naar 113 gr/km in 2014.