16 nieuwe CNG-voertuigen voor de gemeente Boom

De gemeente Boom in de provincie Antwerpen engageerde zich twee jaar geleden om de CO2- uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens 20 procent terug te dringen. In dat kader wordt het verouderde wagenpark van de gemeente en het OCMW in de komende maanden vervangen door 16 nieuwe en zuinige voertuigen die op aardgas (CNG, compressed natural gas) zullen rijden.

Tot voor kort bestond het wagenpark van de gemeente Boom bijna uitsluitend uit oude dieselvoertuigen. De vloot was gemiddeld ongeveer 11 jaar oud en dus aan vervanging toe. Sommige voertuigen waren zelfs al een tijdje buiten dienst.

Daarom besliste het gemeentebestuur onlangs om vrijwel het volledige park door nieuwe op CNG rijdende voertuigen te vervangen. Deze beslissing werd grotendeels ingegeven door milieu- en gezondheidsoverwegingen.

CNG of ‘Compressed Natural Gas’ is aardgas dat gecomprimeerd werd tot een druk van 200 à 300 bar en voornamelijk uit methaan bestaat. CNG-voertuigen stoten 20% tot 30% minder CO2 en 50% minder CO uit dan diesel- of benzinewagens. Ze produceren 95% minder fijn stof en NOX en de uitstoot van zwavel en benzeen is respectievelijk 58% en 97% à 100% lager dan voor dieselmotoren. CNG is dus duidelijk veel minder schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Bovendien kunnen CNGvoertuigen, indien gewenst, ook op biogas rijden, wat een nog milieuvriendelijker alternatief is.

Niet alleen groener, maar ook handig en goedkoper

CNG is goedkoper aan de pomp dan diesel of benzine, en CNG-voertuigen zijn ook bijzonder zuinig, waardoor in totaal 40 à 60% op het brandstofbudget kan worden bespaard.

CNG is ook opmerkelijk stiller in het verkeer en leidt ook tot minder motorslijtage, doordat er minder verbrandingsresidu’s zijn.

Tanken gaat even snel als bij andere klassieke brandstoffen en met de forse aangroei van het aantal aardgasvoertuigen het voorbije jaar is ook het aantal CNG-pompen in België parallel aan het stijgen. Zo bevindt er zich sinds 2016 een CNG-tankstation op Booms grondgebied, waardoor de tankbeurten voor het wagenpark van de gemeente niet tot onnodig tijdverlies zullen leiden.

Ten slotte is CNG lichter dan lucht (in tegenstelling tot LPG), wat betekent dat CNG-voertuigen overal veilig kunnen parkeren, ook in ondergrondse garages.

CO2-uitstoot op het hele grondgebied verlagen

De beslissing om het verouderde wagenpark door nieuwe aardgasvoertuigen te vervangen past in de engagementen van de gemeente in het kader van het in 2015 ondertekende Burgemeestersconvenant.

Het Burgemeestersconvenant (of Convenant of Mayors) is een initiatief van de Europese Commissie. Het brengt al duizenden lokale en regionale autoriteiten samen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te verwezenlijken.

In 2012 had de gemeente Boom al een elektrisch voertuig aangekocht en in 2016 startte ze ook een fietsdeelsysteem met elektrische fietsen op. Met onder meer workshops rond duurzaam vervoer probeert de gemeente aan heel wat sensibiliseringsacties te doen.

Na een grondige analyse van het dossier vonden de experts van de Europese Investeringsbank en van Belfius dat het project duidelijk getuigde van een strategische, innoverende en duurzame aanpak en dat het dus zeker in aanmerking kwam voor hun gezamenlijk financieringsprogramma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy.

Eandis en Belfius Auto Lease

De overheidsopdracht m.b.t. de aankoop van de voertuigen werd uitbesteed aan de intercommunale EANDIS, waarmee Boom een raamakkoord heeft. Belfius Auto Lease, weerhouden na de procedure van openbare aanbesteding, stelt de vloot vervolgens in de vorm van operationele leasing ter beschikking van zowel de gemeente als het OCMW.

Dergelijke constructie voor het aanbieden van operationele leasing is nieuw en werd voor dit dossier voor het eerst in België uitgewerkt. Dit biedt perspectieven voor andere lokale besturen.

De eerste twee voertuigen werden reeds eerder geleverd en de andere volgen in de loop van de komende weken en maanden.

5.400 CNG-voertuigen begin 2017

Begin 2017 reden er in België 5.400 CNG-voertuigen rond tegenover 2.600 begin 2016 en amper 650 eind 2013. Aardgas als alternatief voor benzine of diesel heeft duidelijk steeds meer succes bij zowel particulieren als privébedrijven en overheidsinstellingen.

Met inbegrip van de voertuigen voor Boom telt de vloot van Belfius Auto Lease al 43 CNG-wagens en een honderdtal elektrische of hybride auto’s. Die groenere voertuigen worden o.m. geleased aan openbare besturen, die zo hun bijdrage leveren tot de vermindering van de CO2-uitstoot en de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen.

800 miljoen voor Smart City-projecten

Op tweeënhalf jaar tijd werden via het (eerste) programma Smart Cities & Sustainable Development niet minder dan 62 “Smart”-projecten gefinancierd voor een totaal bedrag van ongeveer 400 miljoen euro, zoals het recent ingehuldigde gemeenschapscentrum De Nestel in Sint-Amands, de bouw van bijna-energie-neutrale-assistentieflats in Schelle, de renovatie van het toeristisch bureau van Hastière, de uitbouw van de woonzorgcampus Oleyck in Landen, een eerste CNG-tankstation door IMOG in Harelbeke en projecten die deel uitmaken van het stadsvernieuwingsproject Deinze 2020.

Op basis van dat succes beslisten Belfius en de EIB eind vorig jaar om samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor de financiering van slimme, inclusieve en duurzame projecten die worden gedragen door lokale besturen, intercommunales en non-profitorganisaties uit de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg).

Dit nieuwe (tweede) programma met de naam Smart Cities, Climate Action & Circular Economy financiert die voertuigen. Via dit nieuwe programma willen Belfius en de EIB verder bijdragen aan de actieve ondersteuning van de Smart Cities-dynamiek in België en meewerken aan een duurzame groei als bron van welvaart en sociale vooruitgang ten behoeve van burgers en ondernemingen.