20 jaar FLEET : een terugblik …

FLEET 20 jaar

Leasing

In 1996 beheerden de leasingmaatschappijen zo’n 94.455 contracten van lange duur. Hierbij gaat het wel degelijk over lopende contracten. Deze nuance is belangrijk als men deze cijfers vergelijkt met het volgende: alleen al in het jaar 2015 heeft de leasingbranche 129.542 voertuigen ingeschreven. Dit cijfer komt overeen met 25,9% van alle inschrijvingen en 49,4% van de inschrijvingen op naam van een onderneming. Om maar te zeggen dat het verschil gigantisch is…

In vergelijking met het totale aantal inschrijvingen, is de leasingmarkt een toonbeeld van stabiliteit. Tussen 2000 en vandaag schommelde het marktaandeel tussen 22 en 26%. De verhuurders kregen het nochtans hard te verduren tijdens de crisis van 2008, waarbij hun marktpenetratie in 2009 en 2010 onder de kaap van de 20% zakte. In 2011 ging het opnieuw iets beter (21,5%).

We hebben het voor alle duidelijkheid over de penetratie binnen de totale automarkt. Hoe zit het echter met de penetratie van leasing binnen de B2B-markt (zelfstandigen en vrije beroepen inbegrepen)? In het begin van dit millennium was er sprake van een stevig aandeel, meer bepaald 57% in 2001. Sindsdien ging het bergaf (allesbehalve spectaculair), en draait het rond de 50%. Soms iets meer, soms iets minder.

ford-mondeo-ii-hatchback-1996-wallpaper-228712Quid de financiële leasing? Twintig jaar geleden werden 17.307 voertuigen volgens dit principe ‘aangekocht’. Dit kwam overeen met 17,530 miljard Belgische Frank (ca. 434,6 miljoen euro). Twintig jaar later is het aantal voertuigen quasi verzesvoudigd. 100.985 wagens, wat neerkomt op een verviervoudiging van het gespendeerde bedrag (1,919 miljard euro).

Milieu

Euro-normen. Nieuwe modellen moesten vanaf 1 juli 1996 aan de Euro 2-norm voldoen. Voor dieselwagens werden de waarden vastgelegd op 1 g/km CO, 0,63 g NOx en 0,08 fijn stof. Anno 2016 zitten we ondertussen aan Euro 6 met 0,50 g/km CO, 0,08 g NOX en 0,005 g fijn stof.

CO2. Tien jaar geleden werden bedrijfswagens met recht en reden verweten dat ze verantwoordelijk waren voor het overgrote deel van de vervuiling. Eind 2005 gaven de cijfers van FEBIAC nog aan dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen op 153,2 g/km lag. In die tijd was de particuliere automarkt goed voor een gemiddelde van 147,5 g/km. De gemiddelde uitstoot van bedrijfswagens vertoonde het hoogste gemiddelde: 154,4 gram voor voertuigen die op naam van een leasingmaatschappij waren ingeschreven, 165,4 gram voor voertuigen die eigendom waren van een firma (niet-leasing), en 157,9 gram voor de auto’s van zelfstandigen en vrije beroepen. “De schande van de vlootvoertuigen” was een terechte slogan in die tijd. De B2B-markt was op dat moment goed voor 48,7% van alle nieuwe inschrijvingen.

Tien jaar later is deze slogan totaal achterhaald. In de loop van de afgelopen tien jaar is de gemiddelde CO2-uitstoot in alle marktsegmenten gedaald. Eind 2015 lag het Belgisch gemiddelde op 117,6 gram (-23% t.o.v. eind 2005). Op het einde van 2015 bedroeg het marktaandeel van de bedrijfswagens iets meer dan 52%, een verschil van amper 3,5% in vergelijking met 10 jaar eerder.

Fleetwagens halen de gemiddelde CO2-uitstoot van het totale wagenpark naar beneden

Wat stellen we echter vast? Dat vlootvoertuigen het gemiddelde onderuit halen. En dat is fantastisch nieuws. Het gemiddelde van de ingeschreven voertuigen op naam van een leasingmaatschappij lag eind 2015 op 109,3 gram (-30%). Bij de niet-geleasede voertuigen op naam van een onderneming spreken we nog van 120,1 gram (-27%). Dat is net onder het gemiddelde van de particuliere markt: 120,2 gram. De zelfstandigen en de vrije beroepen blijven manifest de slechtste leerling uit de klas. Toch doen ook zij het beter dan 10 jaar geleden (126,4 gram of een daling van 20%).

Evolutie van het wagenpark

Inschrijvingen. In 1996 werden er 397.359 nieuwe voertuigen ingeschreven, waarvan 151.039 op naam van een bedrijf (38%). Vorig jaar waren de bedrijven goed voor 262.145 nieuw ingeschreven voertuigen op een totale markt van 501.066 (meer dan 52% dus). In de loop van het eerste kwartaal van 2016 werden 70.565 voertuigen ingeschreven op naam van een onderneming of een zelfstandige. Dat is 46,9% van de totale markt (150.516 voertuigen).

Wagenpark. Op 1 januari 1996 bestond het wagenpark in België (alle voertuigen samen) uit 5.152.489 voertuigen, waarvan 4.239.051 auto’s. Op 1 januari 2015 was dit aantal opgelopen tot 7.092.653 voertuigen (5.511.080 auto’s). Het totale wagenpark is dus met zo’n 40% gestegen, terwijl het aantal auto’s met slechts 30% is toegenomen. Hoezo, te veel auto’s op de weg?

fordmondeo_wagon_13-optimizedGemiddelde leeftijd. 7 jaar, 1 maand en 2 dagen: dat was de gemiddelde leeftijd van het Belgische wagenpark in 1996. Eind 2015 stellen we vast dat dit gemiddelde relatief sterk is gestegen: 8 jaar, acht maanden en 20 dagen om precies te zijn. Gelukkig is er nog de fleetmarkt met een hoge vervangingsgraad, anders zou de gemiddelde leeftijd nog (veel) hoger liggen… Het bewijs: de leeftijd van voertuigen, ingeschreven op naam van een bedrijf, bedraagt gemiddeld 3,77 jaar (2,03 jaar voor leasingwagens en 4,92 voor aangekochte bedrijfswagens). De cijfers van de particuliere markt tonen een totaal ander beeld: een verbijsterend gemiddelde van 9,63 jaar. De zelfstandigen en vrije beroepen doen het met 9,03 jaar nauwelijks beter.