4 op 10 bestuurders gebruiken wagen minder vaak voor courante verplaatsingen

De auto blijft bij 40 procent van de Belgen sinds de COVID-19-crisis vaker in de garage of op de oprit staan. Dat is de conclusie van een onderzoek dat verzekeraar Corona Direct Verzekeringen door iVOX liet uitvoeren bij 1.000 Belgen. Een grote groep kiest andere vervoermiddelen voor courante verplaatsingen of blijft vaker thuis door het telewerken, dat als de voornaamste factor voor deze wijziging in mobiliteitsbehoeften naar voor geschoven wordt.

Brandstofprijzen even belangrijke factor als telewerk

De pandemie heeft in ons land voor meer dan de helft van de bestuurders een shift in het gebruik van de wagen met zich meegebracht. Dat blijkt uit het onderzoek* dat Corona Direct door iVOX liet uitvoeren. 11 procent van de Belgische bestuurders stapt sinds maart 2020 vaker in de auto. Maar zo’n 4 op 10 gebruiken hun vierwieler net minder vaak. 31 procent geeft aan zich over het algemeen minder te verplaatsen, 9 procent opteert vaker voor een alternatief vervoermiddel.

De oorzaken voor het minder gebruiken van de wagen bij 4 op de 10 Belgen sluiten in eerste instantie bij de COVID-19-crisis aan. Voor 38 procent is het telewerken een factor waarom ze zich minder met de wagen verplaatsen. Toch geeft intussen ook al 36 procent aan dat ze de auto minder vaak gebruiken omdat de brandstofprijzen al een tijdje in stijgende lijn gaan. De gezondheid (23%), een andere job (14%), bezorgdheid om het klimaat (11%) en verhuizingen (11%) zijn andere redenen waarom minder vaak de wagen genomen wordt.

Fiets in Vlaanderen, openbaar vervoer in Wallonië

De populairste alternatieven voor de auto, die sinds de COVID-19-crisis dus vaker aan bod komen, verschillen enorm per taalgroep. Voor Nederlandstaligen is de (elektrische) fiets met 78 procent veruit het populairste alternatief voor de auto. Bijna 2 op 3 Franstalige bestuurders nemen dan weer het openbaar vervoer als ze hun wagen laten staan. 38 procent van de Belgen zegt ook vaker een korte afstand te voet af te leggen.

De populariteit van de wagen als vervoermiddel slinkt klaarblijkelijk. Zo geeft de helft van de bestuurders aan dat ze minder vaak de wagen nemen voor kortere afstanden. Meer dan 1 op 3 is in het algemeen terughoudender om de auto te gebruiken en 46 procent staat meer stil bij de impact van autorijden op het milieu.

*In opdracht van Corona Direct voerde iVOX begin januari 2022 een onderzoek uit bij 1.000 Belgen. Bij de 89% daarvan die in het bezit is van een rijbewijs, polste iVOX naar het gebruik van een wagen voor courante verplaatsingen sinds de COVID-19-crisis. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending