9 maatregelen om specialisten in gedeelde mobiliteit te ondersteunen

Enkele weken geleden hebben 4 federale volksvertegenwoordigers van de MR (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton en Gautier Calomme) een ontwerp van resolutie ingediend om de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsactoren te ondersteunen.

Met deze resolutie mikken ze met name op de bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de deeleconomie en dan meer bepaald:

  • Ondernemingen die actief zijn in het aanbieden van gedeelde huurwagens, zoals Cambio, Drive Now en Drivy;
  • Bedrijven die actief zijn op het vlak van carpooling, zoals Caramigo, Turo, Blablacar en Carpool;
  • Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de zogenaamde deelcarpooling. Ze brengen personen die zich willen verplaatsen in real time in verbinding met personen die hen ter plaatse willen brengen (Uber, Djump en Lyft bijvoorbeeld).

De vier volksvertegenwoordigers hebben een actieprogramma uitgewerkt, dat uit 9 punten bestaat. Ze vragen aan de regering om dit programma te ondersteunen om op die manier de bedrijven in kwestie te helpen om verder door te breken.

1. Meer zichtbaarheid geven aan deze nieuwe privé-mobiliteitsactoren.

Om dit te bereiken, stellen de MR-parlementsleden voor om:

  • Een platform te geven aan deze nieuwe vervoerswijzen;
  • De naamsbekendheid van deze spelers te verhogen aan de hand van flyers die verspreid kunnen worden op beurzen, via de sociale media, enz.

2. Een stand van zaken opmaken van de regelgeving of zelfs de eventuele tekortkomingen ervan op te lijsten, alsook te proberen ze te verhelpen door verschillende federale overheidsdiensten, waaronder de FOD Financiën en de FOD Sociale Zekerheid, te doen samenwerken.

3. Onderzoeken of er voor de in de sector actieve personen een specifiek statuut kan worden uitgewerkt. 

4. Onderzoeken om bepaalde aspecten van de wegcode te vereenvoudigen om de ontplooiing van deze nieuwe actoren te bevorderen.

5. Bekijken of er bepaalde vormen van samenwerking mogelijk zijn tussen de NMBS en deze nieuwe actoren.

6. Onderzoeken of deze nieuwe vervoerswijzen geïntegreerd kunnen worden in de Mobib-kaart.

7. Binnen de vergaderingen van het uitvoerend comité van de ministers van Mobiliteit bekijken of de standpunten van de verschillende gewestministers verzoend kunnen worden t.a.v. deze nieuwe actoren.

8. De mogelijk van financiële stimuli onderzoeken.

9. Een analyse van de situatie in de ons omringende landen uitvoeren (benchmark), om te kijken hoe de belemmeringen voor de ontwikkeling van deze actoren weggewerkt konden worden en de implementatie van deze oplossingen in België te evalueren.

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!