ABVV en ACV naar het Grondwettelijk Hof tegen Cash For Car

Het ACV, ABVV, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Climaxi en Climate Express hebben bij het Grondwettelijk Hof hoger beroep aangetekend tegen de wet die de mobiliteitsvergoeding (cash for car) regelt.

Ter herinnering: via deze vergoeding kunnen werknemers hun bedrijfswagen, die een deel van hun salaris is, inruilen tegen een hoger loon.

“Deze (para-fiscale) regeling is schadelijk voor een duurzame mobiliteit en de sociale zekerheid”

“Op deze vergoeding zal echter vrijwel geen sociale bijdrage worden gevraagd of belasting worden gegeven. Bovendien lost deze wetgeving de problemen van duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit en de opwarming van de aarde niet op. Dit is dan ook enkel een (para-fiscale) regeling die schadelijk is voor een duurzame mobiliteit en voor de sociale zekerheid”, lezen we in een persbericht van bovengenoemde organisaties.

Mobiliteitsbudget: “Geen reden om het wagenpark te vergroenen”

Al sinds het begin toonden de sociale partners zich sceptisch tegenover de formule cash for car. Ze aarzelden dan ook niet om hun eigen voorstel tot wetsontwerp in te dienen.

De regering besliste uiteindelijk om zelf aan een mobiliteitsbudget te werken, bovenop cash for car.

Nochtans toonden ook de vakbonden zich kritisch tegen dit wetsontwerp waarvan de huidige regering in lopende zaken nog hoopt dat ze het in de Kamer gestemd krijgt voor het einde van de legislatuur.

“Het is beter om de Ecoscore te gebruiken”

“Het wetsvoorstel van de regering betreffende het mobiliteitsbudget omvat geen enkele prikkel om het bedrijfswagenpark te vergroenen. De definitie van en ecologische wagen blijft vaag en toont veel lacunes (einde reekswagens, hybrides etc.). De Ecoscore is namelijk de Europees aanvaarde norm om de milieuvriendelijkheid en gezondheidsimpact van een wagen te beoordelen.”

Cash for car + mobiliteitsbudget = misbruik?

En de vakbonden gaan verder met hun tirade tegen het wetsontwerp betreffende het : “er is ook geen sprake meer van een maximumbedrag voor het totale mobiliteitsbudget, noch van een minimumbedrag voor duurzame mobiliteitsmiddelen en geen maximumgrens voor het bedrag dat alsnog kan gecasht worden. Dit ontwerp van de regering is complex en maakt in combinatie met cash for cars heel wat misbruiken mogelijk. Het verhoogt het risico op omzetting van loon naar een mobiliteitsbudget of een mobiliteitsvergoeding.”

“Er is geen moeite gedaan om een duurzaam uitdoofscenario te creëren voor de bedrijfswagen.”

Op het einde van hun persbericht tonen ACV en ABVV zich teleurgesteld in de mobiliteitspolitiek die de regering Michel heeft gevoerd: “Er is geen werk gemaakt van een beter uitgebouwd en aantrekkelijker openbaar vervoer, van een duurzaam uitdoofscenario voor salariswagens waarbij de werknemers niet hoeven in te binden op hun inkomen, van een hogere en veralgemeende fietsvergoeding.”

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending