Acerta: Belg voorstander van mobiliteitsbudget

In een onderzoek van hr-dienstverlener Acerta werd bij 2.000 werknemers gepeild naar hun tevredenheid over hun huidig verloningsplan en hoe ze het graag ingevuld zouden zien. Uit de resultaten komt naar voren dat de Belg zijn loon graag zelf zou invullen op vlak van onder meer mobiliteit, pensioen en verlof.

kilometervergoeding

40 % van werknemers staat open voor mobiliteitsbudget

Veel grote bedrijven worstelen vandaag met de mobiliteitsvraag: er wordt meer over nagedacht en er worden meer structurele oplossingen voorgesteld vanuit de bedrijven zelf. Nu blijkt uit recent onderzoek van Acerta dat 40% van de Belgische werknemers bereid is om een deel van hun loon in te leveren in ruil voor een mobiliteitsbudget.

Dit betekent dat werknemers naast de traditionele bedrijfswagen ook kunnen opteren voor een bedrijfsfiets met aangepaste fietsvergoeding, een abonnement voor het openbaar vervoer of kleinere wagen in combinatie met een bedrijfsfiets of een abonnement voor het openbaar vervoer.

Vandaag beschikt 18% van de Belgische bedienden over een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken. In de onderzoek van Acerta zien we dat de meerderheid van die werknemers hun huidige bedrijfswagen willen inruilen voor een meer ecologische en/of een tijdsefficiëntere formule.

62 % wil een kleinere auto overwegen

62% van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen is bereid om hun huidige wagen in te ruilen voor een kleiner model als ze het vrijgekomen budget in loonsverhoging uitgekeerd zien.

53% van de ondervraagden ziet een hybride wagen zitten zonder een wijziging van het loon, en 45% gaat akkoord met de kleinere wagen in combinatie met extra verlofdagen.

“Als een bedrijf het mobiliteitsbudget op ondernemingsniveau bekijkt en optimaliseert, kan je hiermee een competitief voordeel aanbieden. Je wordt aantrekkelijker als werkgever als je de werknemer keuzes biedt. We zien dat heel veel mensen cash loon in combinatie met een kleinere bedrijfswagen verkiezen boven een grote bedrijfswagen. De voorkeur van de werknemer wordt enerzijds bepaald door de ligging van het bedrijf, anderzijds door de woonplaats van de werknemer. De stijgende verkeerscongestie door structurele files stimuleert werknemers bovendien om andere uitwegen te zoeken tijdens de spitsuren”, aldus Sarah Peeters, director bij Acerta Consult.

28% zou graag voor een combinatie van de kleinere wagen kiezen met een abonnement voor het openbaar vervoer dat ook privé gebruikt kan worden, 27% ziet een (elektrische) bedrijfsfiets wel zitten.

dsc_0563-w800-h600

Pensioenzekerheid

De helft van de werknemers vindt dat de samenstelling van hun totale loonpakket voldoet aan hun behoeften. Ze zijn tevreden met de wijze waarop dit ingevuld wordt met extralegale voordelen, vrije tijd en cash uitbetaling.

Niettemin geeft ongeveer een derde van de ondervraagden aan dat ze een deel van hun loon willen omruilen voor een extra pensioenopbouw. Sarah Peeters: “Concreet wordt dan een deel van het loon afgestaan en gestort in een pensioenfonds of een groepsverzekering.”

De nood aan die pensioenzekerheid stijgt naargelang de leeftijd: zo’n 40% van de 50- tot 60-jarigen wil vandaag intekenen op deze formule, bij de 40- tot 50-jarigen is dat 30% en bij de 30- tot 40-jarigen 23%. Bij de werknemers onder de 30 jaar geeft 18% aan dit te willen doen.

“Hoe langer mensen in dienst zijn, hoe meer interesse ze hiervoor tonen. Niettemin is dit voor de jongeren zelfs een hoog percentage. We merken dat ook zij aan hun verre financiële toekomst denken. Mogelijk is deze interesse mee geïnspireerd door het feit dat de toekomstige betaalbaarheid van het wettelijk pensioen in de media geregeld in vraag wordt gesteld”, vertelt Sarah Peeters.

Extra vakantie

Een vierde van de Belgische werknemers zou graag een deel van het loon inwisselen voor extra vrije dagen.

“Het hoeft niet te verbazen dat vrouwen hier gemiddeld hoger scoren. 28% van de vrouwen zou graag extra verlof kunnen opnemen, vaak omwille van de kinderen en het huishouden, en zijn tevreden met een lager loon hiervoor. Bij mannelijke werknemers zien we dat 21% hier voorstander van is. Opvallend is dat er geen verschil in leeftijd is, ook jongeren zouden graag extra verlof kunnen opnemen mits een aangepast loon”, aldus Sarah Peeters.

“Opvallend is de grote verscheidenheid in de Belgische regio’s: in Vlaanderen geeft gemiddeld 28% van de werkenden aan extra verlof te willen in ruil voor een deel van hun loon, in Wallonië is dit slechts 20% en in Brussel 17%.”

“Als we de omgekeerde stelling bevragen, zien we dat vooral mannelijke jongeren bereid zijn vakantiedagen op te offeren voor extra loon. Bij de -30-jarigen is maar liefst 46% bereid om meer te werken als ze hiervoor extra loon betaald krijgen. Ook hier zien we dat Brussel hoog scoort: 32% van alle werknemers zou graag een aantal vakantiedagen willen afstaan voor extra-loon, tegenover 29% in Wallonië en 26% in Vlaanderen.”

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!