Aftrekbaarheid en VAA van (hybride) bedrijfswagens: de allerlaatste (?) aanpassingen!

We kenden dit weekend nog niet alle details maar het was wel al duidelijk dat het kernkabinet van de federale regering in tweede lezing een akkoord had gevonden over de vennootschapsbelasting, waar de aftrekbaarheid van bedrijfswagens en de brandstofkosten (in voege vanaf 1 januari 2020) deel van uitmaken. We danken nogmaals Michel Martens van Febiac voor zijn bijdrage aan dit artikel.

Wat er niet verandert

Dit is wat er niet verandert in vergelijking met wat anderhalve maand werd aangekondigd:

(bron: FEBIAC)

1. Alle bedrijfswagens (zowel nieuwe en tweedehandsmarkt als rijdend park) worden onderworpen aan dit regime van aftrekbaarheid: 120% – (0,5% X coëfficiënt x CO2/km)

    • Voor diesel (en de hybride varianten daarvan) is de coëfficiënt 1.
    • Voor CNG (aardgas) is die coëfficiënt 0,90 (zolang de voertuigen niet meer dan 11 fiscale pk hebben).
    • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties is de coëfficiënt 0,95.

2. Vanaf 1/1/2020 zullen volledig elektrische voertuigen (zero emission) voor 100% aftrekbaar zijn in plaats van 120% nu.

3. De vork van aftrekbaarheid zal tussen de 50 en 100% (dat laatste exclusief voor elektrische wagens) liggen. Eén uitzondering: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten zullen bestraft worden en voor slechts 40% aftrekbaar zijn.

4. Op het vlak van VAA verandert er niets, behalve voor de plug-in hybrides (PHEV), zoals u hieronder kan lezen.

Bij Febiac wil men het globale impact van deze strengere fiscaliteit naar de bedrijfswagen toch wat nuanceren. “Als we de nieuwe aftrekbaarheid toepassen op het bestaande bedrijfwagenpark, zou de gemiddelde aftrekbaarheid enerzijds dalen van 78% naar 63%, wat -20%, terwijl tegelijkertijd de vennootschapsbelasting zou dalen van 33,99% naar 25% vanaf 2020, wat dus een vermindering is van 25%”.

Aftrekbaarheid en VAA van plug-in hybrids (PHEV)

In vergelijking met het eerste voorstel zijn er hier twee aanpassingen:

  1. De fameuze ratio tussen de energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kWh en 100 kg autogewicht wordt verlaagd van 0,6 naar 0,5 kWh. Dat is goed nieuws voor meer modellen op de markt, want met de ratio 0,6 bleven maar vier modellen van de maximale fiscale tegemoetkomingen genieten vanaf 1/01/2020 (aftrekbaarheid en VAA).
  2. PHEVs met meer dan 50g/km CO2-uitstoot, moeten vanaf 1/1/2020 sowieso de CO2-waarde van de niet-hybride versie van het overeenstemmende model in de nieuwe aftrekformule en in de VAA-formule gebruiken, ook al is hun ratio groter dan 0,5. Indien er geen overeenstemmend model bestaat, wordt de PHEV CO2-waarde vermenigvuldigd met 2,5. Deze modaliteiten zijn ook van toepassing voor de CO2 waarde die men gebruikt voor de berekening van het VAA.

In dit hoofdstuk verandert er één ding niet: De PHEV’s die gekocht worden tot 31 december 2017 vallen vanaf 1/1/2020 niet onder de hierboven beschreven regeling van 0,5 kWh/100kg en/of 50 g CO2/km. Zolang deze PHEV’s in handen blijven van dezelfde eigenaar, mag hun (lage) CO2-waarde blijven gebruikt worden in de berekening van de kostenaftrek volgens de nieuwe formule vanaf 1/1/2020. U leest het goed: “gekocht” en niet “ingeschreven”. Een aankoopbon die getekend en gedateerd wordt voor 31 december 2017 volstaat! Voor de leasingwagens geldt de datum waarop het contract getekend is als bewijs.

Overgangsmaatregelen voor de zelfstandigen

De regering zal vanaf 2020 zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandelen als de bedrijven. Dat wil zeggen dat de aftrekbaarheid van de wagens en brandstofkosten wordt berekend aan de hand van dezelfde criteria die voor de bedrijven geldt: dezelfde formule, dezelfde regels voor plug-in hybrides, …

In tussentijd kunnen zelfstandigen wel genieten van een overgangsregeling vanaf 1 januari 2018. Binnenkort stappen ze dus over op het huidige regime van de bedrijven tot 31/12/2019 (max. 120% – min. 50% voor autokosten; 75% voor brandstofkosten).

De aftrekbaarheid van de autokosten zal voor zelfstandigen evenwel nooit lager zijn dan 75% voor voertuigen die werden aangekocht voor 1/1/2018.

Het vervolg

Het wetsontwerp wordt deze week besproken en gestemd in o.a. de Commissie Financiën en de week nadien in de Kamer. Publicatie in het Belgisch Staatsblad en toepassing van de wet zijn voorzien voor 1/1/2018.

#Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending