Analyse: pistes voor een succesvol post-Covid-19 tijdperk in de Europese automobielindustrie

Dat de COVID-19 pandemie voor een gigantische economische terugval zorgt, is een open deur intrappen. En voor de automobielindustrie komt deze rampspoed bovenop de perfecte storm die 18 maanden geleden al begon. Een dalende vraag op de Chinese markt (voordien een toonbeeld van jarenlange groei), WTLP, gigantische investeringen in elektrificatie om de CAFE-doelstellingen te halen (Corporate Average Fuel Economy). Het zijn veel ingrediënten die de automobielsector vandaag onder zware druk zetten. Maar een relance komt er sowieso, ziehier enkele pistes die KMPG France naar voor schuift.

Op korte termijn

Alle (of bijna alle) Europese fabrieken zijn gesloten. Showrooms en reparatiewerkplaatsen zijn gedwongen gesloten (ten minste gedeeltelijk, dat verschilt in de EU-lidstaten). De machine die zorgt voor 2,6 miljoen directe arbeidsplaatsen in Europa, staat nu stil. Hoe sneller die opnieuw kan opgestart worden, hoe beter.

Deze crisis vertoont veel gelijkenissen met de financiële crisis in 2008. Regeringen nemen maatregelen om de schade te beperken: kwijtschelding of uitstel van bepaalde belastingen, gedeeltelijke werkloosheid, financiële garanties voor bepaalde leningen, enz.

Maar … deze maatregelen zullen niet genoeg zijn. En de COVID-19 crisis is niet te vergelijken met die van 2008. In tegenstelling tot 12 jaar geleden is de liquiditeit er wel. Zowel bij de grote spelers in de sector als in de kluizen van de centrale banken. Desondanks voorspellen marktanalisten een daling van ten minste 12% op de wereldwijde automobielmarkt, terwijl de financiële crisis van 2008 een daling van “slechts” ongeveer 8% heeft veroorzaakt.

Vervolgens: een plan om de vraag weer aan te zwengelen

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, zullen er krachtige maatregelen moeten worden genomen, met name om de vraag te stimuleren.

In China, waar de dealers medio maart hun deuren begonnen te heropenen, lijkt de verkoop de helft van het niveau van voor de crisis te bedragen.

In Europa zitten de netwerken op voorraden van nieuwe voertuigen die overeenkomen met drie of vier maanden verkoop en twee of drie maanden tweedehandsverkoop. Dit betekent dat de vraag aanzienlijk zal moeten worden gestimuleerd. Temeer daar de fabrieken voor de opening van de meeste showrooms de productie zullen hebben hervat. En deze productie zal op een of andere manier verkocht moeten worden…

Er worden twee belangrijke mogelijkheden overwogen om de vraag te stimuleren.

  • Recyclagepremies
  • Stimuleren van de business-to-business vraag

Er zijn oproepen gedaan aan regeringen om op grote schaal schroot- en recyclagepremies in te voeren. Dit zou ervoor zorgen dat elke klant die zijn voertuig voor een schonere auto verkoopt (ongeacht het type motor) een aanzienlijke premie zou ontvangen. Het zou een win-winsituatie zijn: de consument zou een nieuwer voertuig kunnen kopen, waardoor de voorraad van de dealers wordt ontlast, die zich dan weer kunnen bevoorraden bij de fabrieken. En voor overheden: aanzienlijke belastinginkomsten en een wereldwijde daling van de vervuilende uitstoot.

Het stimuleren van de B2B-vraag zou de heropleving van de verkoop aan particulieren aanvullen. Mogelijke stimuli: afschrijvingsplafonds verhogen, specifieke recyclagepremies creëren en/of de vernieuwing van lichte bedrijfswagenparken stimuleren.

Afwijken van het CAFE-plan?

De automobielindustrie heeft de Europese autoriteiten gevraagd om het CAFE-plan of de doelstellingen ervan aan te passen. Dat lijkt wenselijk om de auto-industrie wat ademruimte te geven. Het lijkt inderdaad contraproductief om op lokaal niveau prikkels te geven om de vraag weer aan te zwengelen als de fabrikanten, onder dreiging van zware Europese boetes, een rem zetten op alle niet-elektrische leveringen.

Lichtere structuren

Tot slot zal de automobielindustrie haar industriële en commerciële structuren moeten stroomlijnen, waarvan we weten dat die vandaag de dag soms complex zijn.

Vanuit industrieel oogpunt zal het ongetwijfeld nodig zijn om na te denken over de processen binnen de industrie – met één enkel doel: het verminderen van de ecologische afdruk van de sector én meer aandacht voor de gezondheid van de werknemers.

Vanuit commercieel oogpunt zal het nodig zijn om te kunnen inspelen op de behoefte aan hygiëne die zich waarschijnlijk in onze maatschappij zal verankeren, zowel in voertuigen als in verkooppunten. Meer dan ooit zullen deze verkooppunten zich moeten aanpassen aan nieuwe aankoop- en consumptiegewoonten…

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto