Arval heeft nieuw strijdplan voor energietransitie klaar

Arval kondigde aan van start te gaan met een innovatieve methode die de naam SMaRT draagt. SMaRT staat voor Sustainable Mobility and Responsibility Targets of doelstellingen voor duurzame mobiliteit en verantwoordelijkheid.

Deze nieuwe 5-stappenmethode wordt gebruikt om klanten te helpen bij de uitwerking en uitvoering van de energietransitiestrategie voor hun wagenpark, met het oog op de stroomversnelling die duidelijk wordt ingezet in de richting van groenere mobiliteit in tal van Europese landen. Deze methode maakt deel uit van Arval’s belofte om klanten objectieve expertise met een toegevoegde waarde aan te reiken, en dit op een moment waarop groenere wagenparken de norm vormen.

Het kanteljaar 2018

In het licht van de recente bekendmaking van de resultaten van de barometer 2018 door het Corporate Vehicle Observatory, waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot voor 59% van de ondernemingen een prioriteit is in hun wagenbeleid, werd deze SMaRT-methode ontworpen om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van wagenparkbeheerders. Wanneer we klanten helpen bij hun strategie, zorgt de SMaRT-methode ervoor dat we rekening houden met:

  • de veranderende houding ten aanzien van ‘nieuwe’ energiebronnen zoals hybride en elektrische voertuigen;
  • de geleidelijke integratie van CSR-doelstellingen in de wagenparkstrategieën;
  • de toenemende interesse in alternatieve mobiliteitsdiensten;
  • het gebruik van diensten op basis van telematica (met name in grote ondernemingen);
  • de aanzienlijke groei van wagenparken die de komende 3 jaar wordt verwacht.

De stappen van SMaRT

De SMaRT-methode volgt 5 opeenvolgende stappen:

  • Stap 1: In de eerste stap bepalen klanten hun ambities voor hun toekomstige mobiliteit en hun wagenpark, waarbij ze die toetsen aan de maturiteitsniveaus en vergelijken met hun collega’s. Daarnaast krijgen ze concreet advies van Arval Consulting over hun specifieke mobiliteits- en wagenparkprofiel en mogelijke strategieën voor de toekomst.
  • Stap 2: In deze stap wordt het huidige wagenpark getoetst aan de essentiële prestatie-indicatoren (KPI’s) voor CSR om de juiste strategieën voor de vervanging van elk van de voertuigen te bepalen. De traditionele rapporteringstools worden voor dit doel gebruikt, aangevuld met CSR-gegevens.
  • Stap 3: Arval heeft een splinternieuwe SMaRT-rekenmachine ontworpen en ontwikkeld. Hiermee wordt het vanuit een energiestandpunt gezien meest geschikte aandrijfsysteem gezocht aan de hand van het bestuurdersprofiel, waarna eveneens wordt gekeken naar CSR en TCO (Total Cost of Ownership).
  • Stap 4: In deze stap wordt besproken wat de mogelijkheden voor alternatieve mobiliteit zijn die zouden passen bij de klant, waardoor die nog SMaRTer kan worden.
  • Stap 5: De laatste stap van de cyclus bestaat erin de vooruitgang te meten die wordt geboekt bij de oorspronkelijke ambities. Hierbij kunnen stappenplannen voor de transitie worden uitgewerkt. Dit betekent ook dat de cyclus kan worden herhaald door terug te keren naar Stap 1.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!