Bedrijfswagen met verbrandingsmotor in 2026? +34% in TCO …

Bij gelijke parameters en een fiscale aftrekbaarheid die vanaf 2026 nul is, zou de TCO van bedrijfswagens met een verbrandingsmotor stijgen met 34%, zo berekende specialist in EV services Stroohm.

Van 67,5% aftrekbaar naar nul

“We berekenden alvast op basis van de gedetailleerde wetsvoorstellen CD&V en Open VLD wat de TCO impact zou zijn voor wie in 2026 blijft rijden met een bedrijfswagen die een verbrandingsmotor heeft”, zegt Bart Massin, zaakvoerder van Stroohm.

De dienstverlener deed de berekening op basis van een model dat in 2020 nog voor 67,5% fiscaal aftrekbaar is. Zoals bijgaande tabel toont, zou de maandelijkse TCO stijgen van 782 naar 1.051 euro.

“Bovendien is dat nog een conservatieve inschatting”, zegt Bart Massin. “De toepassing van WLTP zal vanaf volgend jaar reeds zorgen voor een stijging van de kosten aangezien de aftrekbaarheid dan daalt naar gemiddeld 55% voor de typische fleetwagen met verbrandingsmotor. Dus het is “maar” 55% aftrekbaarheid voor verbrandingsmotoren die we dienen te verwachten. Veel mensen denken nog in termen van 75-80%.”

Nog vraagtekens

“Niettemin blijven er ook nog een aantal vraagtekens”, gaat Massin verder. “Zo zou Open VLD de CO2-bijdrage vanaf 2026 maal vijf willen doen voor auto’s met verbrandingsmotoren terwijl CD&V het VAA met drie zou willen vermenigvuldigen. In het ene scenario wordt de werkgever dus zwaarder gesanctioneerd en in het andere scenario de werknemer. Welke richting het uitgaat is vandaag nog niet duidelijk. Maar de berekening die wij gemaakt hebben, zal qua grootteorde wel in die richting gaan.”

Plug-in hybrides

Of plug-in hybrides in de toekomst nog zullen kunnen genieten van een fiscaalgunstig regime, is volgens Bart Massin ook helemaal niet zeker.

Bart Massin

“Volgens onze bronnen is het enthousiasme bij de huidige regeringspartijen zeker niet groot om plug-in hybrides in de toekomst nog een fiscaal voordeel te geven. De huidige formule om het onderscheid te maken tussen echte en fake hybrids biedt immers geen enkele garantie op een lage CO2-uitstoot. Die is in de eerste plaats afhankelijk van het al dan niet consequent opladen van het voertuig. We vermoeden dan ook dat plug-ins in de toekomst hetzelfde als modellen met een verbrandingsmotor zullen behandeld worden. Concreet zou dit betekenen dat zelfs een theoretisch lagere uitstoot geen fiscaal voordeel zou opleveren.”

#Auto #Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine