Bedrijfswagens, NMBS, rijbewijs: dit is wat Vivaldi in petto heeft

Sinds de aankondiging van het Vivaldi-regeringsakkoord, onder leiding van Alexander De Croo (Open Vld), komt de informatie druppelsgewijs binnen. Bedrijfswagens, NMBS, rijbewijzen: dat is wat we al weten over de plannen van de Vivaldi-regering.

Bedrijfswagens

Twee weken geleden was het nieuws al uitgelekt: vanaf 2026 moeten alle bedrijfsvoertuigen koolstofneutraal zijn. “We zullen in overleg met de regio’s onderzoeken hoe we op dezelfde manier te werk kunnen gaan voor openbaar vervoer , taxi’s en gedeelde mobiliteit”, lezen we in het regeerakkoord.

(Herlees) de reactie van de sectorfederaties op deze aankondiging

Autoverkoop

De bedrijfswagens zijn trouwens de wegbereiders voor de gehele autosector. “Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s”, lezen we immers op HLN.be.

Wanneer de verkoop uitgefaseerd wordt, wordt niet vermeld, die deadline lijkt nog niet vast te liggen. Er is immers een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat er “voldoende betaalbare zero-emissiewagens op de markt moeten zijn”.

Rijbewijs

In het regeerakkoord wordt de haalbaarheid onderzocht van een puntenrijbewijs voor de aanpak van recidive en zware overtredingen.

Verkeersveiligheid

De regering van De Croo wil dat elk jaar een derde van de chauffeurs wordt gecontroleerd op snelheid, alcohol, telefoongebruik tijdens het rijden en het gebruik van de veiligheidsgordel.

NMBS – Infrabel

“De regering zal zich richten op “zachte”, collectieve en multimodale mobiliteit, wat meer bepaald een nieuwe financiering impliceert van de NMBS en Infrabel zodat ze de nodige investeringen kunnen doen voor een duurzame modal shift”, aldus het akkoord.

Concreet krijgt de NMBS een investeringsbudget van 285 miljoen euro toegewezen. Infrabel wordt geherfinancierd voor een bedrag van 245 miljoen euro.

“Deze regering draagt voor een periode van 10 jaar rechtstreeks aan de NMBS de taak van openbare dienstverlening toe als exploitant van personenvervoer per spoor in ons land over voor het gehele spoorwegnet”.

De regering is van plan om de NMBS kwaliteitseisen op te leggen. Is dit om de NMBS aantrekkelijker voor de privatisering? “Om de NMBS voor te bereiden op de op handen zijnde liberalisering zal worden onderzocht of particuliere expertise bij de NMBS kan worden ingebracht”.

Betere stiptheid, meer avond-, nacht- en weekendtreinen, meer comfort en toegankelijkheid (inclusief fietsen), internettoegang en vereenvoudiging van de tarieven van de NMBS, met een grotere tariefautonomie voor de Belgische spoorwegen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!