Begroting: lever uw bedrijfswagen in en krijg 450€ netto

De federale regering heeft na een week van bikkelhard onderhandelen eindelijk een begroting klaar waarbij 3 miljard gevonden werd. De details kennen we op dit ogenblik nog niet.

jennes-audi-a1-eyVice-Premier Didier Reynders heeft ondertussen wel al bevestigd dat er niet geraakt wordt aan het fiscale regime van de bedrijfswagen. “Geen bijkomende belastingen”, luidt het.

Het zou daarentegen ook wel mogelijk worden om de bedrijfswagen te vervangen door een verhoging van het nettoloon. “Het zou om een bedrag gaan van ongeveer 450 euro.” En Reynders voegt daaraan toe: “Dankzij deze maatregel zal niet alleen de koopkracht verhogen maar zal ook het milieu en de mobiliteit ten goede komen.”

Indien deze maatregel er komt, moet men zich de vraag stellen of 450 euro zal volstaan om alle diensten en voordelen te compenseren die verbonden zijn aan de bedrijfswagen (onderhoud, verzekeringen, tankkaart…). De toekomst zal het uitwijzen.

En het mobiliteitsbudget?

Enkele media berichtten reeds dat deze maatregel een mobiliteitsbudget is. Niets is minder waar. Het mobiliteitsbudget houdt in dat er maar één fiscaal voordeel voor het woon-werkverkeer overblijft en dat de belastingplichtige kiest met welk vervoermiddel en op welke wijze hij zijn mobiliteitskorf vult. Alle vervoersmodi worden daarbij fiscaal op dezelfde manier behandeld, waardoor de fiscale bevoordeling van een bepaald vervoermiddel neutraler wordt. Een verhoging van het nettoloon heeft daar dus niets mee te maken. Bij de invoering van een mobiliteitsbudget is het ook wenselijk dat de verschillende regio’s in ons land een wetgevend kader scheppen dat op dezelfde lijn zit. Daar wordt over gesproken tussen de regio’s. Blijft ondertussen ook de vraag hoe de regering dergelijke loonsverhogingen gaat financieren. Morgen wordt de begroting voorgesteld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van zodra we meer details weten, leest u het hier.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!