Begrotingsgat van één miljard: EV’s niet langer 100% aftrekbaar?

De bedrijfswagen is opnieuw een hot topic geworden in de Wetstraat. De reden? De gunstige aftrekbaarheid voor elektrische wagens zoals die volgens Minister van Financiën Van Peteghem werd uitgetekend, zou wel eens een groot gat kunnen slaan in de begroting.

Aan de basis ligt het wetsvoorstel dat Minister van Financiën Vincent Van Peteghem enkele weken geleden indiende: doordat je EV’s als bedrijfswagen voor 100% fiscaal kan aftrekken, zijn stekkerauto’s veel interessanter dan de klassieke modellen met verbrandingsmotor, die maar 50 tot 70% aftrekbaar zijn, naargelang hun CO2-uitstoot, en vanaf 2026 zelfs helemaal geen fiscale voordelen meer genieten. Op die manier wil de CD&V-minister het wagenpark grondig vergroenen.

Dat zorgt echter voor budgettaire problemen bij de overheid. Jaarlijks vloeit er zowat 20 miljard vanuit de autosector naar de schatkist: BTW, accijnzen op brandstof en natuurlijk geld van de bedrijfswagens die niet 100% aftrekbaar zijn. Vandaag wordt gemiddeld 70% van de kosten van een bedrijfswagen afgetrokken, vanaf 2026 is dit de facto 100% omdat de modellen met verbrandingsmotor alle voordelen verliezen en alle bedrijven zullen overschakelen op full electric.

In een nota van de Inspectie van Financiën, die de krant De Tijd kon inkijken, wordt gewaarschuwd voor een negatieve impact van ruim 700 miljoen op de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, naast de verwachte daling van de accijnzen op diesel en benzine, die ook nog in de honderden miljoenen kan lopen. Een gat van één miljard is met andere woorden geen onderschatting.

Slechts 70% aftrekbaar vanaf 2030?

Dat budgettaire gat moet uiteraard dichtgereden worden. Vooral de socialisten zijn bang voor de financiële impact, bij de groenen zitten ze vooral verveeld met de grotere aantrekbaarheid van een (weliswaar elektrische) bedrijfswagen, waardoor het probleem vandaag besproken wordt in de schoot van de regering.

De partij van premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft alvast een compromisvoorstel op tafel gelegd. Dat stelt voor om de volledige fiscale aftrekbaarheid in de tijd te beperken en geleidelijk af te bouwen tot ongeveer 70 procent in 2029. Het argument dat de liberalen daarbij gebruiken is dat de verkoopprijs van elektrische wagens de komende jaren zal dalen, naarmate er meer verkocht worden, en dat fiscale duwtje in de rug minder nodig is. Of dat voorstel het zal halen, is nog onduidelijk.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending