Belfius Auto Lease en Olympus, mobiliteitspartners in Antwerpen

Belfius Auto Lease is door de stad Antwerpen geselecteerd als één van de partners om slimme mobiliteitsoplossingen te realiseren in het kader van de Antwerpse Marktplaats voor mobiliteit. Met de Olympus-app als slimme mobiliteitsoplossing tekende Belfius Auto Lease in op het bestek van Slim naar Antwerpen.

Olympus in Antwerpen

De Olympus-app biedt werknemers een totaaloplossing voor het gebruik van verschillende vervoersmogelijkheden. Via die zogenaamde MaaS-applicatie (Mobility as a Service) kunnen gebruikers vervoersbewijzen kopen voor een breed gamma aan vervoersmodi waaronder de trein, de tram, de bus of de deelfiets.

Daarnaast kunnen autogebruikers ook hun parkeerkosten met de app betalen. De werkgever kan zo het mobiliteitsbudget per werknemer eenvoudig opvolgen met slechts 1 factuur voor alle gebruikte vervoersmiddelen. Voor de Antwerpse gebruikers zal de Olympus-app beschikbaar zijn met een menu-optie “Slim naar Antwerpen”, die specifiek gericht is op de Antwerpse vervoersmogelijkheden.

De Olympus-app is de eerste Belgische app die alle openbaar en gedeeld vervoer in één hand aanbiedt. Daardoor wordt het voor werkgevers en werknemers gemakkelijk om zonder zorgen verschillende mobiliteitsmodi te gebruiken.

Met de Olympus-app neemt Belfius Auto Lease zijn verantwoordelijkheid op in de mobiliteitsproblematiek. De app zal aangeboden worden zowel aan bedrijven met autoleasebezitters als aan bedrijven zonder autoleasebezitters.

Belfius Auto Lease heeft zich altijd willen opstellen als voorloper op het gebied van de nieuwe mobiliteit door concrete en globale oplossingen aan de werkgevers en werknemers aan te bieden. Dit initiatief past ook perfect binnen het concept Smart Belgium van Belfius Bank & Verzekeringen om verder mee te bouwen aan een slimme en duurzame maatschappij.

Duurzame spitsmijdingen vaststellen

Een werkdag kent 2 spitstijden: de ochtendspits van 7 tot 9 uur en de avondspits van 16 tot 18 uur. Over een spitsmijding wordt gesproken als een gemotoriseerd voertuig (personenauto, bestelbus of vrachtwagen) dagelijks het infrastructurele knelpunt in een knelpuntgebied mijdt tijdens de spits, daar waar het voertuig dit knelpunt in de periode vóór het gebruik van een alternatief vervoermiddel, wel nog passeerde.

Structurele spitsmijdingen zijn het gemiddeld aantal spitsmijdingen per werkdag berekend over 2 kalendermaanden vóór een vooraf bepaalde datum.
Om vast te stellen of structurele spitsmijdingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en structureel van aard zijn, moet de dienstverlener een verificatiemethode voorstellen.

De verificatiemethode registreert de voertuigenbewegingen van de klanten die de diensten gebruiken en monitort de veranderingen in de gebruikte modaliteiten, de tijden waarop gereden wordt of het aantal voertuigbewegingen. Op basis van de geconstateerde veranderingen wordt het aantal structurele spitsmijdingen berekend.