Belgische bestuurder rijdt minder in 2014

Jaarlijks onderzoekt de FOD Mobiliteit en Vervoer het aantal afgelegde voertuigkilometers in België en dit aan de hand van de cijfers uit de databanken van de DIV (Directie Inschrijvingen Voertuigen), GOCA (autokeuring) en Car-Pass. In de studie wordt onder andere onderscheid gemaakt op basis van het type voertuig, het type brandstof, de leeftijd van het voertuig en het gewest.

Hier zijn de drie belangrijkste conclusies die uit de resultaten kunnen worden getrokken.

trafic

1. Lichte daling van het wegverkeer

In 2014 hebben de Belgische personenwagens in totaal 82,93 miljard kilometers afgelegd, een lichte daling van -0,2 % t.o.v. 2013. Een lichte daling van -0,1 % manifesteert zich in Vlaanderen en Wallonië terwijl de personenwagens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 1,4 % minder kilometers aflegden.

Opvallend is de evolutie van een vermindering van de jaarlijks afgelegde kilometers per personenwagen (België en Vlaanderen: -1,2 %, Wallonië -1,0 % en Brussel: -1,8 %) gecombineerd met een groei van het wagenpark (België en Vlaanderen +1,2 %, Wallonië: +1,3 %, Brussel: +0,5 %). In 2013 legde een Belgische personenwagen gemiddeld 15 096 km af op jaarbasis t.o.v. 15 286 km een jaar eerder.

Voor het vrachtverkeer zijn de schommelingen traditioneel groter en sterk gecorreleerd met de economische toestand. De Belgische lichte bedrijfswagens legden in totaal 3,3 % meer kilometers af, terwijl de vrachtwagens 2,4 % minder en de opleggertrekkers 1,7 % meer kilometers afgelegd hebben.

Frappant is de sterke stijging van 30 % van het aantal afgelegde kilometers door lichte bedrijfswagens (bestelwagens) t.o.v. 2003, het eerste jaar met beschikbare cijfers. Vrachtwagens en opleggertrekkers daarentegen legden in over dezelfde periode respectievelijk 26 % en 17 % minder kilometers af. Het grotere aandeel aan in het buitenland ingeschreven opleggertrekkers en vrachtwagens voor het (internationaal) goederenvervoer enerzijds, en de groei van de nieuwe economie (internet, onlinewinkels, e-business, …) anderzijds zijn factoren die deze tendens kunnen verklaren.

De bussen en autocars tenslotte, legden 1,9 % meer kilometers af.

2. De verdieseling van het wegverkeer gestopt

Type carburant

In 2014 werd 77,7 % van de totale kilometers (personenwagens) afgelegd door dieselwagens t.o.v 78,3 % in 2013 en 78,5 % in 2012. In 2014 is het aantal gereden kilometers door dieselwagens duidelijk verminderd met -1,0 %, terwijl het aantal gereden kilometers door benzinewagens met 3,1 % gestegen is. Tot 2012 steeg het aandeel kilometers afgelegd door dieselwagens elk jaar sinds het begin van de berekeningen in 1985, toen dieselwagens goed waren voor maar 24,2 % van de afgelegde kilometers. De kentering in het aandeel ingeschreven nieuwe benzinewagens manifesteert zich nu ook duidelijk in de cijfers van de afgelegde kilometers.

Er worden steeds minder kilometers gereden met LPG-wagens. Het aandeel van de LPG-voertuigen strandt in 2014 op nauwelijks 0,4 % van de afgelegde kilometers.

Hoewel het aantal wagens op aardgas en het aantal elektrische wagens in 2014 sterk stegen, blijft hun aandeel in de afgelegde kilometers nog zeer marginaal.

Opvallend is de sterke stijging van het gemiddeld aantal jaarlijks afgelegde kilometers per elektrische wagen: op vijf jaar tijd steeg dit van 2 904 km/jaar in 2009 naar 15 962 km/jaar in 2014. Elektrische wagens worden hoe langer hoe meer als gewone wagen gebruikt.

3. De Belg t.o.v. zijn buren

Een Belgische personenwagen rijdt gemiddeld 6 % meer kilometer per jaar dan een Nederlandse, 9 % meer dan een Franse en 1,5 % minder kilometer per jaar dan een Duitse personenwagen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!