(Belgische) vloten klaar om de volgende drie jaar te groeien

Corporate Vehicle Observatory publiceerde onlangs zijn 14e jaarlijkse wagenparkbarometer, die werd uitgevoerd in 12 Europese landen. Het onderzoek bestond uit meer dan 3.000 interviews met vlootbeheerders uit de belangrijkste activiteitensectoren die alle vloot- en bedrijfsgroottes vertegenwoordigen (van kleine en middelgrote ondernemingen tot grote ondernemingen). De gegevens werden in het eerste kwartaal van 2018 verzameld via het CATI-systeem (Computer Assisted Telephone Interviewing). Hieronder vind je alvast de meest opvallende conclusies, zowel op Europees als op Belgisch niveau.

Op internationaal niveau

 1. Verwacht wordt dat de komende jaren de overgang naar een nieuwe energiemix zal versnellen naarmate de belangstelling van wagenparkbeheerders voor nieuwe aandrijvingen toeneemt. Respectievelijk 29%, 23% en 26% van de bedrijven heeft reeds hybride, plug-in hybride en elektrische voertuigen overwogen of overweegt ze momenteel, terwijl wereldwijd 44% van de wagenparkbeheerders al nieuwe energieën of technologieën in hun wagenpark geïmplementeerd heeft of overweegt om dit in de komende 3 jaar te doen. Het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland hebben een aanzienlijke voortrekkersrol inzake de potentiële toepassing van deze energiebronnen.
 2. Parallel met deze evolutie blijkt uit het onderzoek dat 59% van de bedrijven nu in hun Car Policy rekening houdt met de CO2-uitstoot (met België, Portugal en Spanje op kop). Naarmate bedrijven zich meer bewust worden van hun milieu-impact, worden doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen geleidelijk geïntegreerd in de bedrijfsvlootstrategieën. Wagenparkbeheerders en besluitvormers waarderen en verwelkomen benchmarkinzichten over alternatieve strategieën, brandstofuitgaven en meer in het algemeen over de total cost of ownership (TCO) van de bestaande en nieuwe automodellen van hun bestuurders. De komende WLTP-test is ook van invloed op de voertuigselectie in wagenparken, aangezien 44% van de wagenparkbeheerders als gevolg van de nieuwe regels al hun bedrijfswagenbeleid heeft aangepast of van plan is dat te doen.
 3. Op het gebied van bedrijfsmobiliteit heeft 37% van de bedrijven nu al een systeem van autodelen en carpoolen of overweegt dit binnen de komende drie jaar in te voeren. Het Verenigd Koninkrijk (56%), de Tsjechië (47%) en Frankrijk (43%) liggen voor op de andere landen. Merk echter op dat het aandeel ondernemingen dat bereid is om al hun bedrijfswagens of een gedeelte ervan van de hand te doen ten gunste van autodelen en carpoolen nog steeds vrij laag is (gemiddeld 9%).
 4. De barometer bevat ook een sectie over het gebruik van managementinformatie verzameld via telematica die gebruikt wordt door alle types vlootbeheerders. Gemiddeld 20% van hen heeft al telematicaoplossingen geïmplementeerd, maar dit percentage loopt op tot 30% binnen grote bedrijven (het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Polen zijn koplopers). Uit de resultaten blijkt dat telematica ingezet wordt om o.a. voertuigen in real time te volgen, de verkeersveiligheid te verbeteren, reisroutes te optimaliseren en de vlootkosten te verlagen.
 5. Over alle segmenten en locaties heen zijn er veel meer vlootbeheerders die overwegen om hun vloot in de komende drie jaar uit te breiden dan vlootbeheerders die denken dat hun vloot zal worden ingekrompen. Dit geldt met name voor middelgrote en grote ondernemingen, grote vloten en markten zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Italië en Spanje.

De Belgische resultaten

 1. De Belgische bedrijven zijn zeer optimistisch over het groeipotentieel van hun vloot.
 2. De gemiddelde looptijd van voertuigen is 5,2 jaar en 6,4 jaar voor bestelwagens.
 3. De Belgische bedrijven zijn bijzonder optimistisch over het ontwikkelingspotentieel van hybride, plug-in hybride en elektrische voertuigen in de komende 3 jaar.
 4. Operationele leasing is een financieringsmethode die veel gebruikt wordt door Belgische bedrijven en die nog steeds zeer aantrekkelijk is.
 5. De Belgische bedrijven blijven in een afwachtende houding ten opzichte van telematica.
 6. Men heeft hoge verwachtingen met betrekking tot het mobiliteitsbudget, maar de houding van de bedrijven zal afhangen van de regeringsvoorstellen.
 7. Vooral grote bedrijven willen het verkeersveiligheidsprobleem aanpakken. Een tool die door bedrijven wordt gebruikt of overwogen is de ‘real world driving style analysis’.

De jaarlijkse Belgische CVO-barometer is beschikbaar op de lokale CVO website.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!