Belgische wagenparken zweren dieselwagens af

FEBIAC heeft de inschrijvingscijfers voor het eerste kwartaal gepubliceerd. Hieruit blijkt dat dieselwagens nog altijd in vrije val zijn, en dat hun marktaandeel in de wagenparken van ondernemingen en zelfstandigen wordt overgenomen door andere brandstoffen en aandrijvingen. Aan de hand van een extrapolatie van deze cijfers, maakten we een analyse van de tendensen. In deze analyse hebben we ons gebaseerd op de inschrijvingscijfers tot en met het einde van het eerste kwartaal van dit jaar, en ze vergelijken met de cijfergegevens over dezelfde periode van vorig jaar.  

Diesel

De negatieve berichtgeving over dieselwagens laat duidelijk zijn sporen na. De inschrijvingen van dieselvoertuigen (inclusief particulieren) zijn met bijna 19% gedaald.

Uitgedrukt in marktaandelen, was diesel tijdens het eerste trimester van 2017 nog goed voor 46,6% van de inschrijvingen. Een jaar later is dit aandeel gedaald tot 37,6%.

De ontdieseling zet zich voornamelijk door bij de particulieren. In dit segment is er sprake van een daling van 28% ten opzichte van 2017.

Bij de analyse van de markt van de professionele gebruikers (die met 48,5% van de inschrijvingen in het eerste kwartaal, zwaarder doorwegen) komen we tot de vaststelling dat er ook hier sprake is van een tastbare neerwaartse trend: -14,7%. In dit segment moet diesel het met een lagere marktpenetratie stellen: 56% in 2018 t.o.v. 66% eind maart 2017.

De zelfstandigen zijn als het ware ondervertegenwoordigd in de fleetmarkt (6,4% in het eerste kwartaal van 2017, 6% in 2018), maar zijn op zich wel de grootste groep om af te stappen van de dieselmotor: -28,7% (wat in reële cijfers overeenkomt met amper 600 voertuigen).

De leasingmaatschappijen zijn ook mee verantwoordelijk voor de daling van het aantal ingeschreven dieselwagens. In een dalende leasingmarkt (-2,2%) hebben de verhuurders 16,5% minder dieselwagens laten inschrijven. Deze brandstof staat echter nog altijd op de eerste plaats. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden twee leasingwagens op drie nog altijd door een krachtbron op diesel aangedreven. Een jaar eerder was dit nog drie op vier.

Bedrijven die geen beroep doen op de verhuurmarkt, zijn bij wijze van spreken nog het meest trouw gebleven aan de dieselwagen. Hun aandeel in het totaal aantal inschrijvingen is met ongeveer 10% gedaald. De penetratie van diesel in hun wagenpark bedraagt 8,5%.

Onvermijdelijk komt de vraag welke brandstof nu het meest profiteert van de vrije val van dieselwagens?

Benzine

Het hoeft niemand te verbazen dat het vooral benzinewagens zijn die aan een stevige remonte bezig zijn. De inschrijvingen (particulieren inbegrepen) zijn met meer dan 17% toegenomen.

Eind maart was 57% van de nieuw ingeschreven voertuigen uitgerust met een benzinemotor, ten opzichte van 49% een jaar eerder.

De bedrijfswagenmarkt volgt deze stijgende tendens. De zelfstandigen kochten 9% meer benzinewagens aan. Bij de leasingmaatschappijen werd een stijging met 42,5% genoteerd en de bij de ‘non-leasing’ bedrijven werden 31% meer benzinewagens ingeschreven.

Hybride

De inschrijvingen van hybride wagens zijn er ook flink op vooruit gegaan, maar de stijging is een stuk minder uitgesproken in vergelijking met benzine. Uitgedrukt in inschrijvingen, nog altijd in vergelijking met het eerste trimester van vorig jaar, is er een stijging van 14% bij de zelfstandigen en bedrijven die geen gebruik maken van leasing, en een toename met 33% bij de verhuurders.

Om één en ander in perspectief te plaatsen, voegen we er aan toe dat het aandeel van hybride voertuigen in het totaal aantal inschrijvingen momenteel op slechts 6% ligt.

We hebben het hier alleen over de hybride/benzine wagens, aangezien het aandeel van hybride/diesel verwaarloosbaar is.

CNG

Aardgas doet het minder goed dan benzine en hybride, maar toch staan alle lichten op groen: +100% bij de particulieren, +829% bij de verhuurders (of van 28 naar 260 ingeschreven voertuigen), +17% voor de zelfstandigen en +78% voor de andere bedrijven.

We gaan in deze bijdrage niet dieper in op vloeibaar gas (LPG), waarvan er slechts 9 voertuigen werden ingeschreven.

Elektrisch

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden er 914 elektrische voertuigen ingeschreven. T.o.v. de 814 eenheden uit dezelfde periode van vorig jaar, is dit een toename met 16%.

Deze stijging komt integraal op het conto van de leasingmarkt. Het aantal inschrijvingen steeg er van 74 op het einde van maart 2017, naar 305 eind maart 2018 (+312%).

Alle andere marktonderdelen noteren negatieve cijfers: -45% bij de particulieren, bijna

-29% bij de zelfstandigen en -4% bij de andere ondernemingen.

In de businessomgeving zijn elektrische voertuigen momenteel goed voor een schamele 1% van de inschrijvingen.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!