Bestuurdersenquête ALD Automotive: “Weinig animo voor alternatieve mobiliteit”

 

 

Net op het moment dat het nieuws over cash for car naar buiten komt, konden wij exclusief de hand leggen op een enquête die leasingmaatschappij ALD Automotive liet uitvoeren bij 3000 van zijn bestuurders. ALD Automotive zal de resultaten geleidelijk bekend maken tijdens zijn Mobility Sessions maar wij mochten ze reeds inkijken. Waarvoor dank. De enquête peilt naar de bereidheid om te kiezen voor alternatieve vormen van mobiliteit en aandrijflijnen. En het enthousiasme voor het ene is al wat groter dan voor het andere …

We blijven gehecht aan de bedrijfswagen

Een echt mobiliteitsbudget zou een nuttig instrument kunnen zijn om de congestie op onze wegen te milderen maar uit de enquête blijkt dat het enthousiasme voor alternatieven eerder aan de lauwe kant is.

 • 58% maakt quasi nooit gebruik van alternatieve vervoersmiddelen dan de wagen
 • 44% zou ook geen alternatieven overwegen ter vervanging van hun bedrijfswagen.
  • Mensen die in de stad wonen en werken overwegen vaker alternatieven zoals abonnement voor openbaar vervoer, poolwagens voor dienstverplaatsingen, bedrijfsfietsen die ook voor privé verplaatsingen gebruikt mogen worden.
 • Alternatieven worden vaker overwogen als deze aangeboden worden als aanvulling voor de bedrijfswagen (29% overweegt evenwel geen alternatieven als aanvulling op de bedrijfswagen).
  • Vooral een abonnement openbaar vervoer (26%) en bedrijfsfietsen die ook voor privé doeleinden gebruikt mogen worden, zijn een aanvulling op de bedrijfswagen die men zou overwegen (23%)
  • Respondenten die veel km’s doen (>35.000km/jaar) zouden minder vaak een alternatief vervoersmiddel overwegen ter vervanging/aanvulling van hun bedrijfdwagen.
  • Mannen overwegen vaker een netto vergoeding als aanvulling op een bedrijfswagen dan vrouwen.
  • Vrouwen overwegen vaker poolfietsen, bedrijfsfietsen en georganiseerd gemeenschappelijk vervoer.
  • Jongere mensen zijn vaker geneigd om alternatieven te overwegen dan 45plussers.

Ondanks dat de helft van de steekproef vaak in de file staat, zou slechts 1 op 4 alternatief transport overwegen om de files te vermijden.

Slechts 25% van de filerijders zou kiezen voor een alternatief

Zowat de helft van de respondenten staat vaak in de file, dus lijkt het logisch dat ze openstaan voor alternatief transport. Maar toch valt dat cijfer tegen. Slechts 1 op de 4 zou zijn bedrijfswagen aan de kant zetten of combineren met andere vormen van mobiliteit. 41% vindt het zelfs niet nuttig dat de werkgever alternatieven voor de bedrijfswagen aanbiedt. Slechts een minderheid (13%) geeft aan dit absoluut belangrijk te vinden. respondenten die in stedelijk gebied wonen vinden dit vaker noodzakelijk.

Van zij die wel openstaan voor alternatieven zijn dit de belangrijkste drivers:

 1. Vermijden van files
 2. Ecologisch verantwoord, goed voor het milieu
 3. Vermijden van parkeerproblemen

De belangrijkste obstakels voor alternatief transport zijn dan weer deze:

 1. Gebrek aan flexibiliteit
 2. Tijdsverlies
 3. Systeem / aanbod staat nog niet op punt

De alternatieven die nu reeds aangeboden worden

Het is niet zo dat bedrijven gewacht hebben op een mobiliteitsbudget om reeds alternatieven aan te bieden. 40% van de bedrijven biedt momenteel al alternatieven voor de bedrijfswagen aan. Voornamelijk een abonnement op het openbaar vervoer (22%) of een kilometervergoeding woon-werkverkeer met privévoertuig (10%). Bedrijven in stedelijk gebied gelegen bieden vaker een abonnement voor openbaar vervoer aan. Bedrijven in landelijk gebied vaker poolfietsen, bedrijfsfietsen of gemeenschappelijk georganiseerd vervoer.

Flexibele uren en thuiswerken zijn redelijk goed ingeburgerd (79% en 64% van de werkgevers biedt dit aan). Telewerken is minder courant (20% van de werkgevers biedt dit aan). Telewerken en thuiswerken is vaker mogelijk bij bedrijven in stedelijk gebied gelegen.

Het type alternatief transport dat momenteel gebruikt wordt is afhankelijk van het doel van het transport:

 • Indien alternatief transport gebruikt wordt voor woon-werkverkeer is dit meestal de fiets of trein. Tram/metro, Carpooling en bus wordt minder gebruikt, en ‘nieuwe transportmiddelen’ zoals fietsdelen, autodelen quasi nooit.
 • Indien alternatief transport gebruikt wordt voor professionele verplaatsingen is dit meestal de trein, tram/metro – of carpooling -wellicht onder collega’s.
 • Indien alternatief transport gebruikt wordt voor privéverplaatsingen is dit vooral de fiets, en in mindere mate openbaar vervoer (tram/metro, trein of bus)

Alternatieve aandrijflijnen

Naast het probleem van de congestie is er ook nog het milieu-aspect. Momenteel rijdt quasi iedereen met een ALD-bedrijfdwagen met een dieselwagen (96% van de respondenten), maar respondenten zijn zeer open voor alternatieve aandrijflijnen voor hun volgende bedrijfswagen (90% overweegt een alternatieve aandrijflijn).

 • Plug-in hybride wordt door meer dan de helft (57%) overwogen voor hun volgende bedrijfswagen.
 • 2 op 5 overweegt ook 100% elektrisch (42%) en hybride (41%).
 • Nederlandstaligen, jongeren en mannen staan hier vaker voor open. (45+ overweegt minder vaak alternatieve aandrijflijnen).
 • Ook mensen met kinderen overwegen dit vaker dan mensen zonder kinderen. Het langetermijndenken primeert.
 • De grote meerderheid (68%) denkt dat alternatieve aandrijflijnen duurder
 • 4 op 5 is het ermee eens dat alternatieve aandrijflijnen beter zijn voor het milieu.
 • De beschikbare modellen met alternatieve aandrijflijnen lijkt een beperkende factor om deze te overwegen, slechts 17% vindt dat er voldoende keuze is.
 • 2 op 5 gaat akkoord dat alternatieve aandrijflijnen praktische problemen bieden
 • Toch verwacht de grote meerderheid (70%) wel dat in 2030 minstens de helft van de wagens een alternatieve aandrijflijn zal hebben.
 • De huidige infrastructuur (vb. laadpalen) moedigt slechts 1 op 5 aan om de overstap naar een alternatieve aandrijflijn te overwegen

Conclusie

Als deze enquête van ALD Automotive al iets duidelijk maakt dan is het wel dat er nog altijd een kloof gaapt tussen de politieke wil om vooral het openbaar vervoer en de fiets te promoten en de bereidheid van de bestuurders om te kiezen voor de alternatieven. Die wil is er wel als het gaat om het milieu, want een grote meerderheid is bereid over te stappen op een hybride of elektrische aandrijving.

Algemeen Directeur van ALD Automotive en tevens Voorzitter van Renta Miel Horsten: “Wij geloven in alternatieve mobiliteit maar uit onze enquête blijkt dat alle incentives welkom zijn om dit verhaal te faciliteren, want het enthousiasme is niet groot bij onze bestuurders. Daarom zijn wij ook teleurgesteld in cash for car. Het zal weinig tot geen impact hebben op de mobiliteit en we denken dat maar weinig mensen hun bedrijfswagen zullen opgeven.”

 

 

#Business Driver #Fleet Management #Mobility

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending