Bijna 1 op de 4 Belgen kan flexibel werken

securex NL flexibel werken

Uit onderzoek van Securex blijkt dat het aantal werknemers dat kan kiezen waar en wanneer hij werkt de laatste vier jaar met 35% is gestegen. Toch kan momenteel slechts 1 op 4 (23%) van de Belgische werknemers kiezen waar en wanneer hij werkt. Vooral werknemers met een hoger diploma, bedienden en jongere werknemers hebben meer flexibiliteit. “Veel jobs laten nu eenmaal geen flexibiliteit toe inzake tijd en ruimte, maar in veel gevallen staat de organisatiecultuur in de weg,” zegt HR Research Expert Hermina Van Coillie.

In 2013 kon nog maar 17% kiezen waar en wanneer hij werkt, terwijl dat vandaag 23% is, een stijging van 35%. Vooral werknemers met een hoger diploma (53% versus 35%), bedienden (48% versus 37%) en jonge werknemers (35 jaar: 56% – 35-44 jaar: 45% – en 45-plussers: 36%) hebben de meeste keuzevrijheid inzake tijd en/of plaats.

Bedrijven tussen 10 en 99 werknemers en tussen 250 en 499 werknemers laten minder vaak de keuze aan hun werknemers, in vergelijking met grotere en kleinere bedrijven.

De IT- en internetdienstensector biedt het meeste flexibiliteit. 67% van de werknemers uit deze sector geeft aan de keuze te hebben wanneer of waar ze werken. Ook het verzekeringswezen (65%) scoort hoger dan gemiddeld.

Mobiliteit en vraag naar flexibiliteit 

De mobiliteitsproblematiek is een grote drijfveer voor flexibiliteit op vlak van tijd en plaats op de werkvloer. Werknemers met meer flexibiliteit ervaren hun woon-werk verkeer als meer vermoeiend (47% versus 31%), waardoor ze vermoedelijk sneller voor flexibiliteit kiezen. De komende maanden en jaren wordt overigens nog meer fileleed verwacht. Enerzijds door een aantal grote werven op de Vlaamse wegen en door tunnelrenovaties in Brussel, en anderzijds door de steeds toenemende verkeersdrukte.

#Business Driver #Mobiliteit
Trending