Boetes rechtstreeks naar de bestuurders (FMS): een gevoelig thema

Flash-lowresEnkele weken geleden ging het Fines Management Services (FMS) van Renta Solutions online. Deze webapplicatie maakt het voor de Federale Politie mogelijk om boetes rechtstreeks op te sturen naar de bestuurders van leasingwagens (voor zover de leasingmaatschappij aangesloten is bij Renta).

Overleg tussen het AFFM en Renta

De Franstalige organisatie van fleet managers (AFFM of Association Francophone des Fleet Managers), die 55 leasingmaatschappijen en ongeveer 25.000 voertuigen vertegenwoordigt, had zich onmiddellijk vragen gesteld bij de werking van dit online platform. De organisatie is namelijk van mening dat leasingmaatschappijen bepaalde taken van zich af kunnen schuiven die de door de klant echter wel betaald worden.

Op woensdag 7 oktober kwam de AFFM bijeen om overeenstemming te bereiken over de vragen die ze zouden voorleggen aan Henri Jeandarme, de CEO van Renta Solutions. Hierover is een overleg voorzien op 16 oktober. Ondertussen werd de AFFM gecontacteerd door de Belgische vereniging van Fleet & Mobility Managers (BFFMM) om de violen gelijk te stemmen.

De belangrijkste pijnpunten kunnen als volgt worden samengevat.

Het einde van de burgerlijke aansprakelijkheid…

“Als we dit platform een echte kans op slagen willen geven, zal de wetgeving moeten gewijzigd worden”, zeggen de fleetowners van het AFFM in koor. “De werkgever zal namelijk niet meer op de hoogte zijn van het rijgedrag van zijn werknemer. Behalve in het geval de chauffeurs hun boetes niet betalen… Men lijkt te vergeten dat de werkgever burgerlijk aansprakelijk is voor de daden van de werknemers in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werkgever staat in voor de betaling van de boetes en moet zich in het slechtste geval voor de rechtbank verantwoorden voor de gedragingen van zijn personeelslid.”

Binnen het strakke kader van het FMS-platform is de AFFM voorstander van de ontheffing van deze burgerlijke aansprakelijk, zelfs al rekenen de fleet managers er niet echt op dat dit tot de mogelijkheden behoort.

…of een kopie van het PV?

AFFM-lowres
Michel Arcq (Franki) en Frédéric Bastin (Galère) rond de voorzitter van AFFM, Jean-Marie Lejeune (CMI).

De Franstalige fleet managers zouden zich met een alternatieve oplossing kunnen verzoenen, die wellicht iets realistischer is: het systematisch opsturen van een kopie van het PV aan de werkgever.

Kwaliteit van de informatie die door de verhuurders ter beschikking wordt gesteld

Dan is er nog altijd zoiets als de bescherming van de privacy. Op dat vlak zijn de wagenparkbeheerders unaniem: het is beter om de noodzakelijke gegevens onmiddellijk ter beschikking te stellen van de bevoegde instanties, dan te wachten op het bezoek van een wijkagent die de naam van de bestuurder komt opvragen.

“Op dat moment wordt men vanzelfsprekend ook geconfronteerd met de kwaliteit van de informatie die leasingmaatschappijen in hun bezit hebben. Zij zouden met name de enige zijn om het FMS-platform op een correcte manier up-to-date te houden. Wat als de naam van de bestuurder verandert in de loop van het contract? Mag de werkgever dan zomaar de naam van de nieuwe werkgever meedelen of moet hij zich beperken tot de gegevens van de chauffeur in kwestie? En er zijn ongetwijfeld nog andere praktische problemen die aan het oppervlak zullen komen.”

Wat met bestelwagens en poolwagens?

De vlootbeheerders hebben er akte van genomen dat men bij de opmaak van het online platform geen rekening heeft gehouden met veranderingen in de bestuurdersgegevens van bestelwagens en poolwagens.

Het AFFM vraagt zich dan ook terecht af hoe de Federale Politie te weten moet komen wie er op welk moment met welke bestel- of poolwagen aan het rijden was!

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!