[Update] Onderhandelingen rond tankkaarten opgeschort

bedrijfswagen

Donderdagnamiddag ontvingen we, van bronnen dichtbij het dossier, het bericht dat de onderhandelingen met betrekking tot de brandstofkosten van bedrijfswagens tijdelijk opgeschort waren.

Nochtans had de kogel inmiddels al door de kerk moeten zijn, want de eindbeslissing zou deze vrijdag 11 november moeten genomen worden op de ministerraad.

Aanleiding voor de stopzetting van de onderhandelingen was een artikel op FLEET.be, op basis van nieuwe informatie die verspreid werd door Renta.

De invloed van FLEET.be …

De Belgische Federatie van Voertuigverhuurders meende lucht te hebben gekregen van het uiteindelijke akkoord dat gepresenteerd zou worden op de ministerraad van 11 november:  geen verlaagde aftrek van de tankkaarten, wel een verhoging van de verworpen uitgaven op het VAA (ten laste van de bedrijven, en niet van de gebruiker van het voertuig).

Gezien de reactie van de onderhandelaars (die alle onderhandelingen hebben opgeschort naar aanleiding van de publicatie van het artikel op FLEET.be), is de kans reëel dat de informatie van Renta correct was (of de waarheid alleszins zeer dicht benaderde).

Uit respect voor het werk van een aantal lobbyisten, die het statuut van de bedrijfswagen willen verdedigen, en om de onderhandelingsgesprekken opnieuw vlot te trekken, hebben we  echter beslist om het bewuste artikel offline te halen, zoals gesuggereerd – gesuggereerd, niet gedwongen – door de lobbygroep.

Uiteraard is de redactie van FLEET.be vereerd dat ze haar invloed kan uitoefenen tot in de allerhoogste politieke kringen, daarom blijven we het debat ook op de voet volgen om jullie op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen in het dossier.

Dames en Heren onderhandelaars, tijd om opnieuw rond de tafel te gaan zitten…