Brusselaar koploper in de race naar elektrisch rijden

De elektrische wagen is steeds prominenter aanwezig in het straatbeeld. Maar hoe staat de Brusselaar tegenover elektrische wagens? Wat zijn de belangrijkste redenen om (niet) te switchen naar een elektrische wagen?

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit bevroeg het onafhankelijke onderzoeksbureau Profacts in opdracht van Polestar 2.008 Belgen, waarvan 198 Brusselaars, om een antwoord te krijgen op deze vragen. Uit het onderzoek blijkt dat de Brusselaar koploper is, en het fors beter doet dan het nationale gemiddelde. Duurzaamheid is voor de Brusselaar de belangrijkste motivatie bij de keuze voor een elektrische wagen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • De Brusselaar heeft van alle Belgen het meest ervaring met elektrisch rijden. Bijna de helft (44%) van de Brusselaars heeft al wel eens met een elektrische wagen gereden. Daarmee is hij Belgische koploper. Want van alle Belgen heeft momenteel 21% ervaring met elektrisch rijden. En daar stopt het niet. Vandaag rijdt 18% van de bestuurders in Brussel met een milieuvriendelijke wagen en ook daarmee scoort Brussel opvallend hoger dan het nationale gemiddelde (8%). Ervaring speelt bovendien een cruciale rol in de houding.
  • Logischerwijs kijkt de Brusselaar dan ook positiever naar de toekomst van elektrisch rijden. Zo staat 63% van de Brusselaars positief of zeer positief tegenover de elektrische wagen.Bijna de helft (40%) hoort overwegend positieve dingen over elektrisch rijden, in vergelijking met 1 op 4 (26%) als nationaal gemiddelde.
  • Wanneer de Brusselaar voor een elektrische wagen kiest, is dat voornamelijk om ecologische redenen. Een Brusselse bestuurder heeft – in tegenstelling tot de Vlaamse – een minimaal belastingvoordeel wanneer die met een elektrische wagen rijdt. Het principe dat “de vervuiler betaalt” geldt namelijk niet in Brussel. Wat wél een doorslaggevende rol speelt voor 46% van de Brusselaars, is de positieve impact op het milieu – denk daarbij bijvoorbeeld aan de betere luchtkwaliteit. Ook de overtuiging dat elektrisch rijden de toekomst is (15%) én prijsoverwegingen (16%) spelen een rol.
  • Redenen waarom de Brusselaar nog twijfelt om een elektrische wagen aan te schaffen zijn de aankoopprijs (59%), de actieradius (21%) en de infrastructuur (20%). Nochtans blijkt dat die struikelblokken grotendeels berusten op vooroordelen. De meerderheid van de mensen die namelijk wél al een elektrische wagen hebben, is positief over de parkeerplaatsen met laadinfrastructuur (63%) of het aanbod van de publieke laadpunten (60%). 4 op 10 Brusselaars geeft aan dicht bij een laadpunt te wonen tegenover een opvallend lager nationaal gemiddelde van 17%. Brussel telt vandaag meer dan 1.000 publieke laadpunten1. Om de overige 60% van de bestuurders in Brussel te bedienen, moet de infrastructuur verder uitgebreid worden. Wat opvalt is dat de prijs zowel als voordeel als drempel wordt gezien. Dat toont aan dat er bij de keuze voor een wagen niet altijd rekening gehouden wordt met de totale levenscyclus van de wagen (gebruik, onderhoud, …). Een elektrische wagen is namelijk vaak duurder in aankoop, maar kost algemeen minder in onderhoud en verbruik nadien.
#Fleet Management

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Selected FLEET Dealers

Polestar Brussels 1000 Brussel
Polestar Antwerpen 2000 Antwerpen
Polestar Luik 4000 Li
Polestar Gent 9000 Gent
/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine