Capaciteitsuitbreiding Brusselse ring : oproepen tot uitstel onaanvaardbaar voor FEBIAC

logo-febiacVorige week vrijdag hakte de Vlaamse Regering eindelijk de knoop door om de capaciteit op de Brusselse Ring te optimaliseren door het doorgaand en lokaal verkeer van elkaar te scheiden. Meteen was dit de aanleiding voor verschillende leden van de Brusselse regering en parlement om tegengas te geven en op te roepen tot verzet tegen de Vlaamse regeringsbeslissing.

Febiac steunt Vlaams minister Crevits voluit in haar beslissing en roept de andere gewestregeringen op om aan hetzelfde zeel te trekken. Infrastructuuringrepen zijn broodnodig in ons land. Kijken we naar Nederland, waar door verbreding van een aantal snelwegen de file is afgenomen. Tegelijk wijst Febiac op de noodzaak om een reeks flankerende maatregelen te nemen om ons verkeer weer vlot te trekken.

Zo moet meer ingezet worden op traffic management voor een beter gebruik van onze infrastructuur.

Naast infrastructurele maatregelen, moet ook het gedrag van de weggebruiker gestuurd worden met als hoofddoel het ‘recreatieve’ verkeer te ontmoedigen tijdens de spits. In dat kader verwijzen we naar onze fiscale voorstellen die wij vorige week samen met PwC hebben toegelicht: een slimme kilometerheffing ter vervanging van de bestaande verkeersbelastingen variërend volgens tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig alsook met de nodige sociale correcties, aanmoedigen telewerk, meer parkings aan de stadsrand, mobiliteitsbudget, fiscale tweewielers en steun voor schone voertuigen.

Naast infrastructuur en fiscale maatregelen moet tot slot worden ingezet op multimodale alternatieven.

In dat kader past het voorstel dat het CDH vandaag lanceerde: de uitbouw van een carpoolnetwerk (RECO – Réseau Express de Covoiturage). Febiac verwelkomt de extra inspanningen die het plan omvatten zoals een online platform, bijkomende parkings en de lancering van een promotie- en sensibiliseringscampagne. Daarentegen is Febiac minder enthousiast over het voorstel om aan carpoolers een afzonderlijke rijstrook voor te behouden tijdens de piekuren. Vele voorbehouden rijstroken (busbanen edm.) zijn vandaag volledig onderbenut. Laat ons deze openstellen voor moto’s, elektrische voertuigen en waarom niet, bestelwagens. Bovendien vreest Febiac dat deze voorbehouden rijstroken ten koste zullen gaan van de bestaande – reeds onvoldoende – capaciteit.

In diezelfde context komt de uitbouw van het GEN mét bijhorende autoparkings, maar ook een fietsroutenetwerk in en rond Brussel om de hoek kijken. Brussel en zijn hinterland moeten verder ontsloten worden via het openbaar vervoer. Het GEN laat te lang op zich wachten, maar is onmisbaar in de ontsluiting van de betrokken regio en als alternatief voor het rekeningrijden. Hierin is een ruim aanbod van GEN-parkings en van overstapparkings rond Brussel cruciaal voor het succes van zowel rekeningrijden als het GEN.

Dit zou een realisatie zijn van de co-modaliteitsvisie waar FEBIAC op hamert: zorgen voor een ruime keuze van op elkaar aansluitende vervoermodi die aantrekkelijk en betaalbaar zijn zodat men voor elke verplaatsing de keuze heeft over de meest efficiënte (combinatie van) vervoersmodi.

Mobiliteitsverbeterende maatregelen zijn dus sowieso een én-én verhaal, en zo is het ook met de aanpak van de problematiek van de Brusselse ring. Overheden moeten inzetten op verschillende pistes tegelijk. Er is geen alternatief, willen we de groeiende mobiliteitsvraag het hoofd bieden.

Tags: Mobiliteit