Car sharing: Gedeelde smart of gedeelde vreugde?

Schild Carsharing-Point

Als je carpooling objectief bekijkt, is het zowat dé remedie tegen files … maar toch is de Belg er allesbehalve gek op. Is dat ook hetzelfde met car sharing? We vroegen het zelf aan bestuurders van bedrijfswagens en dat leverde deze antwoorden op.

De cijfers die we te pakken kregen, variëren behoorlijk maar feit is wel dat bedrijfswagens die niet nodig zijn voor het uitoefenen van een job (de zogenaamde salariswagens) meestal alleen voor woon-werk verkeer gebruikt worden.

Daardoor staan ze tussen de 3 en 20% van de tijd stil, meestal tussen 09:00 en 17:00 u. Een activering van dat stilstaande wagenpark zou nochtans heel wat voordelen kunnen opleveren voor de mobiliteit … en het zou zelfs nog een aardige cent kunnen opleveren voor
bedrijven die hun wagenpark “in beweging zetten”.

Maar welke incentives zijn nodig om dit te bewerkstelligen en wat zijn de belangrijkste struikelblokken? Ziehier de resultaten van onze enquête.

 

Met een financiële vergoeding zou een kleine 40% van de bestuurders bereid zijn om zijn bedrijfswagen te delen. Eén van de opmerkingen die we kregen was dat de hoogte van de vergoeding daarbij een niet onbelangrijke rol speelt.
bedrijfswagen delen financiële vergoeding

Bijna 60% is bereid om overdag zijn auto te delen met collega’s, dat opent beslist mogelijkheden voor bedrijven waar niet iedereen recht heeft op een bedrijfswagen.

bedrijfswagen delen collegas

Het enthousiasme om de bedrijfswagen te delen in een pool van meerdere bedrijven is niet echt groot. Nochtans ligt hier een enorm potentieel aan mobiliteitswinst. In industrieparken is de concentratie van bedrijven op een beperkte oppervlakte groot, waardoor het logistiek best doenbaar is om auto’s te delen zonder veel tijd te verliezen.

bedrijfswagen naburige bedrijven

Een vijfde ziet een combinatie tussen car sharing en mobiliteitsbudget wel zitten. Dat lijkt weinig maar tijdens een eerdere bestuurdersenquête eind vorig jaar gaf slechts 11% aan open te staan voor het mobiliteitsbudget. Als er een auto in the picture komt voor professionele verplaatsingen, stijgt dat dus al meteen met bijna 10%.

mobiliteitsbudget

Tal van redenen waarom bestuurders hun voertuig toch liever niet delen … maar de belangrijkste is toch de vrees dat het voertuig niet op tijd terug is wanneer men het nodig heeft. In het licht van de grote congestieproblemen in ons land is dat best begrijpelijk.

obstakels

Wat zijn de voordelen van professional carsharing volgens u?

We eindigden de enquête met een open vraag. De meeste antwoorden gingen in de richting van een betere mobiliteit en een hogere bezettingsgraad van het bestaande wagenpark en zelfs een inkrimping van wagenpark als meer mensen dezelfde auto’s gebruiken. Vooral de formule waarbij collega’s die geen bedrijfswagen hebben er toch één kunnen gebruiken voor professionele verplaatsingen, kan op veel meeval rekenen. Ook het feit dat een gedeeld wagenpark geld zou kunnen opbrengen, zien de meeste geënquêteerden als een voordeel. Enkelen stelden zich wel de vraag of alleen de onderneming zou betaald worden of ook de werknemers die hun auto delen. Indien het alleen de onderneming is, daalt de motivatie om te delen naar bijna nul.

Eén respondent had wel een heel negatieve commentaar: “Tuurlijk wil ik mijn bedrijfswagen delen!!! En mijn huis en bankrekening ook!”. Sommigen zijn duidelijk heel verknocht aan “hun” bedrijfswagen, ook al is hij niet echt van hen maar een onderdeel van hun verloningspakket.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!