CD&V: voorkeur voor het mobiliteitsbudget, maar …

  1. SD Worx: pittig detail?
  2. Kilometerheffing
  3. Hertekening van de fiscaliteit met als extra parameter fijn stof
  4. Congrestekst: reeds achterhaald?

Het was Jef Van den Bergh van CD&V die als eerste op de proppen kwam met het voorstel van een mobiliteitsbudget. Dat is ook het officiële standpunt van zijn partij: geen anti-bedrijfswagen beleid maar wel een breder mobiliteitsaanbod waar de werknemers uit kunnen kiezen. De deur blijft dus open voor de bedrijfswagens maar met alternatieven ernaast. Bovendien ziet de CD&V ook de voordelen in van de bedrijfswagen voor buitengebieden die slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hoe meer hij gebruikt wordt, hoe meer hij oplevert voor de werknemer.
Het cash for car-verhaal zijn de christendemocraten (officieel) niet echt genegen. Volgens hen verwijdert men daarmee de focus van het mobiliteitsaspect omdat werknemers het gaan beschouwen als deel van het loon. Bovendien denkt CD&V dat het niet budgetneutraal is. Zo zou er een kloof ontstaat tussen het budget voor woonwerk-verkeer en de werkelijke kost voor de werkgever.

Het openbaar vervoer zou dus een rol moeten spelen in het mobiliteitsbudget van de CD&V maar tegelijkertijd geven ze toe dat het ook geen oplossing is voor tal van verplaatsingsprofielen. Veel bedrijven zijn niet bereikbaar met het openbaar vervoer. En dan zijn er ook nog de werknemers die voor hun werk de baan opmoeten, voor hen is het openbaar vervoer zelden een realistische optie. Ze zien daarentegen wel veel potentieel in de fiets als alternatief.

SD Worx: pittig detail?

Het voorstel voor een mobiliteitsbudget waar Jef Van den Bergh destijds mee uitpakte, was eigenlijk het denkwerk van SD Worx. Datzelfde SD Worx heeft nu van de overheid de opdracht gekregen een studie uit te werken om een legaal kader rond het mobiliteitsbudget te creëren  … en dat zou alleen om cash-for-car draaien. Dat is de facto het einde van het mobiliteitsbudget dat CD&V in het begin voor ogen had.

Kilometerheffing

Als het gaat over het oplossen van de congestieproblemen, zet CD&V in op verschillende pistes. Investeringen in het openbaar vervoer horen daar ook bij, maar tegelijkertijd wordt gezegd dat het geen korte termijn oplossing is. De piste van de kilometerheffing is de partij zeker niet ongenegen. Volgens hen is het economisch de beste oplossing en zeker geen verre utopie. Voorts willen ze investeren in slimme infrastructuur en het wegwerken van missing links.

Hertekening van de fiscaliteit met als extra parameter fijn stof

De christendemocraten zijn van mening dat de tankkaart best nog zwaarder belast mag worden en dat zou dan 100 miljoen euro moeten opleveren voor de stadskist. Een maatregel die eigenlijk al in voege is door de verminderde aftrekbaarheid. Maar ze gaan nog een stap verder door te stellen dat het Voordeel Alle Aard van diesels nog te laag is. Daarom pleit men voor een hertekening van de fiscaliteit met als extra parameter fijn stof.

Congrestekst: reeds achterhaald?

CD&V hield eind november 2016 een congres waar ook mobiliteit een topic was. In de congrestekst lezen we enkele zaken die we totaal niet terug vinden in het cash-for-car verhaal dat de regering nu naar voor brengt. Of hoe snel alles kan veranderen in de politiek …

“We willen het evenwicht tussen de subsidiëring van vervoersmodi herstellen. We bouwen de stimulansen van salariswagens af. Op korte termijn voeren we een mobiliteitsbudget in dat een keuze toelaat voor een eigen wagen, bedrijfswagen, autodelen, openbaar vervoer en fiets. Op middellange termijn moeten de lasten op arbeid verder omlaag. Dat maakt het mogelijk het systeem van salariswagens te stoppen, zonder het concurrentienadeel voor de werkgever of verlies van koopkracht bij de werknemer. We investeren extra in het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur zodat ze echt alternatieven zijn. Voertuigen die expliciet en permanent worden ingezet in het kader van autodelen, kunnen gedurende enkele jaren genieten van fiscale voordelen. Autodelen wordt op die manier aangemoedigd tegenover traditioneel autobezit. “

“Op basis van een grondige evaluatie van het systeem voor vrachtwagens willen wij ook voor personenwagens een slimme kilometerheffing invoeren. Je betaalt niet langer voor het bezit van een wagen, maar voor het gebruik ervan. Ook het moment waarop je de wagen gebruikt, de plaats, de aanwezigheid van alternatieven en de milieu-impact van de wagen worden verrekend in het tarief. Dat sluit aan op de evolutie richting meer autodelen en minder autobezit. Als we slim rekeningrijden invoeren kunnen we ook de vaste belastingen (BIV en jaarlijkse verkeersbelasting) afschaffen. Slim rekeningrijden biedt ook het voordeel dat je een transparante vergelijking kan maken van de prijzen voor de verschillende vervoersmodi. We streven ten slotte naar coördinatie en harmonisatie van ‘tolsystemen’ op Europees niveau.”

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending