CD&V wil bedrijfswagen in beslag nemen bij zware overtredingen

lift4

Jef Van den Bergh (CD&V)

Het wetsvoorstel komt van Jef Van den Bergh en wordt gesteund door zijn partijgenoot en Minister van Justitie Koen Geens. Vandaag kan een bedrijfswagen niet in beslag genomen worden omdat de overtreder niet de eigenaar van het voertuig is. Omdat zo veel zware overtreders ontsnappen aan inbeslagname, wil Van den Bergh de wet veranderen en de eigendomsvereiste afschaffen. Het gaat overigens niet alleen om salariswagens, maar ook voor iemand die bijvoorbeeld een auto leent van een familielid en daarmee een zware overtreding begaat. Het wetsvoorstel van komt vandaag ter sprake op de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid in Brussel.

Vandaag kan een bedrijfswagen niet in beslag genomen worden omdat de overtreder niet de eigenaar van het voertuig is.

Renta: onaanvaardbaar

Ondertussen heeft Renta via zijn Algemeen Directeur Frank Van Gool al gereageerd op dit wetsvoorstel: “Het is toch simpelweg onaanvaardbaar dat je als eigenaar (werkgever of leasingbedrijf), de financiële gevolgen zou moeten dragen van wangedrag van een bestuurder. Waarom moet de eigenaar van het voertuig in zo’n geval gestraft worden? Zou men in dezelfde logica ook panden waarin een huurder illegale praktijken pleegt, verbeurd kunnen verklaren zonder dat er enige betrokkenheid van de eigenaar moet aangetoond worden? Dit is ook een regelrechte schending van de scheiding tussen het patrimonium van vennootschappen en privé-personen. Mijnheer Van den Bergh zegt dat de leasingsector maar eventjes een clausule aan het contract moet toevoegen om in voorkomend geval de waarde van het voertuig te verhalen op de bestuurder. Reality check, mijnheer Van den Bergh? Is het niet aan de rechterlijke macht om straffen uit te spreken jegens een overtreder en de gelden ook te innen in plaats van dit platweg door te schuiven naar de eigenaar? Dit lijkt ons eerder een zoveelste sluikse stap in de bedrijfswagen-bashing. Onze sector zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen de invoering van deze maatregel.”

Frank Van Gool
Frank Van Gool (Renta)

Wordt ongetwijfeld vervolgd …

 

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending