Clean Air Lovers: “De elektrische auto gaat een mooie toekomst tegemoet”

Het opiniestuk van Philippe Casse op Fleet.be heeft heel wat emoties losgemaakt. Niet iedereen is het eens met zijn stellingen. Philippe Awouters van Clean Air Lovers & Lobbyists kroop in zijn pen en bood Casse weerwoord.

“Blij dat Philippe Casse al een heerschappij ziet van elektrische auto’s”, opent Awouters zijn wederwoord. “Spijtig genoeg is deze er nog niet, al zijn de voortekenen goed dat dit niet meer lang zal duren, met dank aan Tesla voor het openbreken van de markt. Het is goed dat Casse een aantal kanttekeningen plaatst bij de evolutie, maar een aantal zaken ‘onmogelijk’ noemen is één zaak, dat degelijk onderbouwen een andere.”

Awouters ziet dus wel degelijk een toekomst voor elektrische voertuigen. “De waarheid is dat de gemiddelde particulier zijn lange afstandsverkeer overschat. Hybrides worden over dezelfde kam geschoren, maar indien goed gebruikt, kunnen ze echt wel zorgen voor minder verbruik. En dat zonder meerkost voor diegenen die geen 80% autowegkilometers rijden.”

Dwarse overheid?

Awouters is wel net als Casse van mening dat politici tot rede gebracht moeten worden, maar dan voor andere redenen. “Op dit moment is er een absolute subsidiëring van dieselwagens door de lagere accijnzen en de federale fiscaliteit volledig gericht op CO2-uitstoot”, stelt hij. “Gezien de industrie altijd terecht voldoende tijd voor aanpassingen vraagt, is het de plicht van politici om lange termijntrends te geven rond bvb. doelstellingen voor zero emissievoertuigen naar 2035 toe. Zij dienen hier dan ook wel een actieplan voor op te stellen.

Daarbij komt dat de overheid niet dwars zou mogen liggen omwille van de 7 miljard euro jaarlijkse accijnzen die ze dreigen kwijt te spelen. Feit is immers dat de productiekost van elektriciteit slechts 25% van de totaalprijs uitmaakt. Alle ruimte dus om de daling van accijnsbelastingen op te vangen.

Evoluties geven hoop

Daarnaast ziet Awouters ook evoluties rond energie en batterijen die de volledige overstap naar EV’s in de toekomst mogelijk zullen maken. Want als 80% elektrisch rijdt tegen 2050, hebben we in België op dat moment 13% meer elektriciteit nodig dan nu. En dat is absoluut haalbaar gezien de we nog maar een fractie van de totale capaciteit aan zonne-energie gebruiken en de verdere evolutie van hernieuwbare energie. Dat het distributienetwerk zich daar zal op moeten aanpassen is een evidentie. En meer mensen gaan “off-grid” gaan door de inzet van lokale batterij-opslag. Ook op wereldvlak: de toekomstige beschikbaarheid van elektriciteit zal een etappe overslaan, zoals GSM-bereik er voor heeft gezorgd dat er in vele landen slechts een gering vast telefoonnetwerk is. Hetzelfde geldt voor generatoren. Die worden nog duchtig gebruikt voor licht en oplaadcapaciteit in bepaalde delen van de wereld. Een distributienetwerk zal daar dus niet nodig zijn bij gebruik van zonnepanelen en batterij-opslag.

De investeringen in batterij-technologie zijn immens. Daardoor zal ongetwijfeld de afhankelijkheid van lithium verminderen. Ook hergebruik van batterijen zal boomen, zie al het mooi voorbeeld van het voetbalstadion Amsterdam Arena dat 280 afgedankte Nissan Leaf batterijen gebruikt voor zijn eigen stroomnood. En onder meer Umicore zet in op een goede recyclage van de batterijen.

Ook weerlegt Awouters het feit dat de CO2-afdruk van EV’s in het beste geval gelijkwaardig is aan een vergelijkbare dieselauto. “De CO2 equivalent per km van een Euro 5 diesel is immers 220 gram. Voor een elektrische wagen die wordt aangedreven met elektriciteit zoals deze in 2014 in Europa geproduceerd werd, is dit 120 gram.

Elektrische toekomst nabij

“Ook met het argument dat EV’s geen grote autonomie hebben, rekent Awouters af. “We zouden geen wagen moeten aankopen voor alle gebruik. Op reis gaan? Je zou beter een kleine wagen kopen voor normaal gebruik en dan een monovolume met verbrandingsmotor huren voor op reis. Daarbij komt nog dat ten opzichte van 20 jaar geleden een veel groter deel van de bevolking met het vliegtuig op reis gaat.”

Awouters toont zich aan het einde van zijn betoog wel positief. Vooruitgang is volgens hem niet te stuiten. “Mens en maatschappij zullen zich moeten aanpassen aan de evoluties van EV’s, deelwagens en AV’s (autonome voertuigen). Dat dit niet voor iedereen met volle goesting zal zijn, noch evident zal zijn is duidelijk. Dat dit echter consument en milieu tot slachtoffer zal maken is allerminst juist. Tegen wanneer zal EV king zijn? Geen idee. Maar ik ben er van overtuigd dat Philippe Casse de tijd nog zal meemaken waarin een elektrische autonome wagen hem voert naar waar hij wenst.”

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!