CO2: op naar nog ambitieuzere normen dan voorzien?

De afgevaardigden van de commissie Milieu van het Europees Parlement hebben een akkoord gesloten over nog strengere CO2-doelen dan die dat werden voorgesteld door de Europese commissie. Daar waar die laatste een vermindering van 30% vooropstelde, willen de Europese afgevaardigden dat optrekken naar 45% minder CO2-uitstoot door personen- en bestelwagens van minder dan 3,5 ton tegen 2030, met een tussentijds doel van 20% in 2025.

De afgevaardigden verwachten ook dat autoconstructeurs kunnen garanderen dat “wagens die niets of quasi niets uitstoten (minder dan 50 gram CO2 per kilometer) 40% van het aandeel van verkochte wagens en bestelwagens zal bedragen in 2030 en 30% in 2025.”

Emissies in reële rij-omstandigheden

Binnen twee jaar moet de Europese Commissie een voorstel klaarhebben over een test van de CO2-emissie in reële omstandigheden die zou gemeten worden via een draagbaar apparaat, zoals die recent werd gecreëerd voor de meting van NOx. Ondertussen moet de CO2-uitstoot worden gemeten op basis van de gegevens die worden gegeven door de brandstofverbruiksmeter van de wagens. De tests in reële condities moeten operationeel zijn vanaf 2023, bevestigen de afgevaardigden.

En de sociale impact van de décarbonisatie

De afgevaardigden erkennen dat er een transitie naar zero emissie mobiliteit een verandering in de waardenketen van de automobielsector zou veroorzaken, met potentieel negatieve sociale gevolgen. De Europese Unie moet dan ook zorgen voor een verwerving van nieuwe vaardigheden en de herverdeling van werknemers zorgen in de sector, vooral in regio’s en streken die het meest getroffen zullen worden door deze transitie. De afgevaardigden pleiten dan ook voor een ondersteuning van de Europese sector van de batterijenproductie.

Affichering van voertuigen

Tegen eind 2019 zal de Europese commissie een wet voorstellen waardoor gebruikers precieze en vergelijkbare informatie krijgen op het vlak van brandstofverbruik en uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen voor nieuwe wagens.

Uitstoot voor de levenscyclus

Vanaf 2025 zullen constructeurs rekening moeten houden met de CO2-uitstoot van hun voertuigen over de gehele levenscyclus van nieuwe wagens op de markt, en dat via een gemeenschappelijke methodologie.

Het Parlement zal zich over dit rapport buigen tijdens een plenaire zitting in Straatsburg begin oktober.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Tags: Auto