CO2-taks: “Inzetten op alternatieven, niet op hogere taksen”

De discussie rond de CO2-taks moet opnieuw objectief gevoerd worden. Dat zeggen FEBIAC en TRAXIO. “Alleen met een mentaliteitsverandering en de uitbouw van alternatieven voor fossiele brandstoffen kunnen we streven naar een beter milieu, in plaats van belastingen door te voeren”, zegt FEBIAC-voorzitter Philippe Dehennin.

FEBIAC en TRAXIO omarmen de discussie rond de CO2-taks in ons land. De verschuiving van belastingen van bezit naar consumptie en het streven naar het terugdringen van onze ecologische voetafdruk is een goede zaak. Het is ook belangrijk dat de consument wordt gestimuleerd om zich “groener” te verplaatsen. Hiervoor dient wel een kader gecreëerd te worden dat verder gaat dan simpelweg bijkomend te belasten.

Wegtransport, maar één bron

“Het is jammer dat de klemtoon hier opnieuw gelegd wordt op het wegtransport, terwijl het wegtransport maar één van de vele bronnen is van CO2-uitstoot, zowel in België als in het buitenland. Dit gaat voorbij aan de inspanningen die de sector levert om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bovendien bestaat er al een CO2-taks voor wegtransport, namelijk de accijnzen die de consument betaalt aan de pomp, en die liggen wel tien keer hoger dan de prijs die betaald wordt in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS).” Overigens leidt het kliksysteem voor accijnzen tot duurdere diesel aan de pomp, terwijl diesel minder CO2 uitstoot dan benzine. De logica is ver zoek”, vindt Carl Veys, voorzitter van TRAXIO.

“Ook de overheid heeft haar verantwoordelijkheid”

“We ondersteunen de integratie van milieufactoren in het beleid of de fiscaliteit, maar enkel een belasting invoeren is niet de juiste manier. Ook de overheid heeft haar verantwoordelijkheid: met investeringen in kwaliteitsvolle infrastructuur en een digitaal kader kan ze de consument stimuleren om zich milieuvriendelijker te verplaatsen én voorkomt ze files, die onnodige vervuiling veroorzaken”, aldus Dehennin. Deze investeringen kunnen worden gefinancierd door het invoeren van een slimme
kilometerheffing, op voorwaarde dat er sprake is van een verschuiving naar belastingen op gebruik en dat er echte alternatieven voorhanden zijn voor de burgers.

CNG, LNG, waterstof…

“Om de CO2-uitstoot van het wegtransport terug te dringen, zijn er ook initiatieven nodig om voertuigen met een lage emissie beter te bevoorraden. Daarbij denken we aan tankstations voor CNG, LNG en waterstof. Ook de trage ontwikkeling van de elektrische laadinfrastructuur en van slimme netten in ons land baart ons zorgen. Buurlanden als Nederland en het Groot-Hertogdom Luxemburg implementeren vandaag een uitgewerkte visie”, zegt Dehennin.

Daarnaast moet de overheid dringend een raming maken van de kosten van de energietransitie, en daarover eerlijk communiceren met de burger. De energietransitie is een goede zaak op lange
termijn maar hoeveel de transitie kost op korte termijn en hoe die zal worden gefinancierd, zegt niemand.

Belastingdruk laten dalen

“We zijn het eens met de doelstelling van een emissiearme samenleving. Maar al te vaak leiden zulke nieuwe taksen tot een de facto belastingverhoging. Zulke aankondigingen hebben alleen zin én een draagvlak als ze begeleid worden met een pakket aan maatregelen die een reële kans geven aan de modale burger om zijn belastingdruk te laten dalen als hij zijn gedrag aanpast”, besluit Carl Veys, voorzitter TRAXIO.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!