CO2: WLTP reeds uitgesteld naar 1 oktober 2021? Dit ligt er op tafel bij Vivaldi

Twee weken geleden onthulde federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de grote lijnen van zijn “voorstel van wetsontwerp dat de fiscale vergroening van de mobiliteit moet organiseren”. Een van de elementen daarin is het volledig koolstofneutraal maken van alle bedrijfswagens tegen 1 januari 2026. Ook aan WLTP is een groot hoofdstuk gewijd, met één kleine wijziging: de datum voor het definitieve gebruik van WLTP is al uitgesteld tijdens de eerste ronde van besprekingen binnen de kern.

Na een eerste bespreking van het voorstel in de kern (de eerste minister en zijn vice-premiers) is geen overeenstemming bereikt. Bronnen dicht bij het dossier vertellen ons zelfs dat de visies van bepaalde regeringspartners lijnrecht tegenover elkaar staan.

In vergelijking met het voorstel dat op 20 april in de pers werd onthuld, is één element reeds geëvolueerd. Het betreft de definitieve overschakeling op WLTP. Deze was oorspronkelijk gepland voor 1 september 2021, maar is nu met een maand uitgesteld (voorlopig althans).

Dit is dus wat er momenteel op tafel ligt zonder dat er eensgezindheid is rond WLTP. En wat er gepland is als er geen WLTP-waarde bekend is.

WLTP: wanneer en voor welke voertuigen?

Voor alle wagens (zowel nieuwe als tweedehandse wagens) die vanaf 1 oktober 2021 worden aangeschaft (i.e. aangekocht, geleased of gehuurd) wordt enkel nog de WLTP-waarde beschouwd als officiële waarde voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.

Teneinde de rechtszekerheid te bewaren, wordt in een overgangsregeling voorzien. Voor de personenauto’s die reeds aangeschaft waren vóór 1 oktober 2021, blijft de vrije keuze tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde mogelijk.

Het is hiervoor niet noodzakelijk dat de belastingplichtige reeds economisch eigenaar is van de wagen op 1 oktober 2021. Ook de op dat moment reeds bestelde, maar nog niet geleverde personenauto’s zullen in aanmerking komen voor dit overgangsregime.

Wat betreft de personenauto’s die operationeel geleased worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, zal gekeken worden naar de datum van het afsluiten van het leasecontract.

WLTP: wat met het VAA?

Ook voor de berekening van het VAA wordt WLTP de norm voor alle voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 oktober 2021.

Toch ook nog een opvallende passage: “Wanneer voor deze voertuigen geen WLTP-uitstootwaarden gekend zijn, worden deze gelijkgesteld met voertuigen die een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km hebben indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor.” Diesels kunnen op iets meer genade rekenen (alhoewel), zij worden gelijkgesteld met voertuigen die een CO2-uitstoot van 195 gram hebben.

WLTP: wat met de beroepskosten bij gebruik van de bedrijfswagens?

Ook hier is een vertaling uit het ambtenarenlingo geen overbodige luxe: voor de beroepskosten die gerelateerd zijn aan de bedrijfswagen wordt de WLTP-norm eveneens de enige basis voor de berekeningen. Wanneer die waarde niet gekend is, wordt automatisch 200 g/km toegepast.

Moraal van het verhaal: tweedehandswagens die geen WLTP-waarde hebben, inzetten als bedrijfswagens wordt een dure grap. De fiscus sluit daarmee systematisch alle achterpoortjes om vanaf 1 oktober dit jaar nog oudere voertuigen in te zetten als bedrijfswagen.

#Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending