Corporate Vehicle Observatory – 5 trends over de prioriteiten van de fleetowners

OVE

Het Corporate Vehicle Observatory (CVO) heeft in samenwerking met het CSA Research Instituut een Vlootbarometer uitgevoerd. Dat is een enquête die werd uitgevoerd bij 2.369 Europese vlootbeheerders met een park van minstens 10 voertuigen. De resultaten geven duidelijk een aantal trends aan bij fleetowners over de evolutie van het aantal voertuigen, nieuwe mobiliteit en de gekozen brandstof.

Trend 1 : Groei van het park

Zowat 30% van de Europese bedrijven gaan uit van een stijging van hun park. Slechts 9% denkt dat hun vloot kleiner zal worden.

In België denkt 39% van de bedrijven die over een wagenpark van meer dan 50 voertuigen beslissen dat hun vlootgrootte zal toenemen en slechts 6% dat ze zal dalen. De bedrijven met een vloot van minder dan 50 voertuigen, zijn minder optimistisch: 23% stijging en 8% daling.

Trend 2 : vervangingsgraad

Bij de vloten van minder dan 50 voertuigen, toont het Europese gemiddelde dat 13% van de bedrijven hun personenwagen langer in dienst houden en 11% hun bestelwagens. In vergelijking daarmee heeft België met respectievelijk 10 en 12% een snellere vervangingsgraad.

Dezelfde trend tekent zich af in de grotere parken: 12% voor personenwagens en 11% voor bestelwagens, in België is dat 10% voor beiden.

Trend 3 : Evolutie van de brandstoffenmix

Frankrijk en België zijn de twee landen waar diesel de komende jaren de sterkste terugval zou kennen. En dat zowel in de middelgrote als grote vloten. De Franse bedrijven voorzien de grootste daling, namelijk een penetratie van 96% naar 84% voor diesel. Hoe meer werknemers een bedrijf telt, hoe belangrijker de daling zou zijn. In bedrijven met meer dan 1.000 werknemers zou de daling zelf 17% zijn.

Het overstappen naar alternatieve aandrijfvormen is een belangrijke piste voor de Franse bedrijven. Ze beogen daarmee in de eerste plaats een daling van het brandstofverbruik. 36% onder hen heeft minstens één van deze motorisaties in zijn vloot opgenomen (56% heeft de intentie om het te doen): elektrisch, waterstof, (plug-in)-hybride, LPG en CNG. Wat het gebruik van alternatieve motorisaties betreft, plaatsen de Fransen zich op de vierde plaats, na Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

50% van de ondervraagde Belgische ondernemingen gebruiken reeds of zijn in de toekomst van plan om alternatieve energie te gebruiken: 38% voor de hybrides, 33% voor de plug-in hybrides, 10% voor CNG en LPG, 31% voor elektrisch en 6% voor waterstof.

Trend 4 : Gebruik van telematica

Volgens de CVO-barometer gebruikt 33% van de Europese ondernemingen telematica in zijn vlootbeheer. Ze doen dat in de eerste plaats om het gebruikskost van de vloot naar beneden te halen (brandstofverbruik, onderhoud, veiligheid), … terwijl deze technologie slechts drie jaar geleden vooral gebruikt werd voor track- and trace doeleinden. Alles evolueert!

Trend 5 : carsharing in de lift

31% van de Europese vlootbeheerders is van mening dat carsharing zich de komende jaren zal ontwikkelen. Maar toch moet deze nieuwe mobiliteitsvorm nog overtuigen. Slechts 5% van de werknemers zou bereid zijn om zijn auto te delen. Men rekent voor de doorbraak vooral op de jongere generatie, dat denken toch de vlootbeheerders in Frankrijk (52%) en Europa (42%). Italie (41%), le Luxemburg (37%) en Portugal (36%) zijn de landen waar de vlootbeheerders het sterkste groeipotentieel zien.

In België :

  • 24% van de respondenten denkt dat carsharing zich zal ontwikkelen in de bedrijven (Europees gemiddelde: 31%)
  • 9% is van mening dat loontrekkendend hun persoonlijk voertuig aan de kant zullen zetten voor nieuwe vormen van mobiliteit (Europees gemiddelde: 12%)
  • 49% is van mening dat de jongere generatie meer open staat voor carsharing (Europees gemiddelde: 42%)
  • 36% van de Belgische ondernemingen is van mening dat dankzij carsharing een groter aantal collega’s van de voertuigen gebruik zal kunnen maken (Europees gemiddelde: 42%)
  • 75% van de bedrijven vindt dat de functiewagen een beloning is (Europees gemiddelde: 59%)
  • 67% is van mening dat een mobiliteitsbudget een beloning is (Europees gemiddelde: 55%)

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!