De bedrijfswagen vervangen door een elektronische kaart?

Volgens Bauduin Auquier, HR-specialist en gastdocent aan de UCLouvain, moet het loonbeleid worden heroverwogen als een instrument voor de overgang naar een nieuwe “post-Covid”-economie. Hij stelt onder andere voor om de bedrijfswagen te vervangen door een bedrijfskaart…

“Hoe kunnen we rijkdom creëren en hoeveel rijkdom kan er worden gecreëerd met het oog op sociale, economische en milieukwesties? “Dit is de vraag die Bauduin Auquier, HR-specialist en gastdocent aan de UCL, stelt in een open forum dat gepubliceerd wordt op HRSquare.be.

Uit dat betoog hebben wij zijn visie op de bedrijfswagen gedestilleerd.

“Sociaal en economisch onverkoopbaar

“Ze moeten worden afgeschaft, maar de koopkracht moet worden gegarandeerd,” zegt hij vanaf het begin. In het besef dat het de loonkosten zijn die de bedrijfswagen zo populair maken in België, wijst de docent erop dat “de kosten ervan in termen van mobiliteit en milieu ontstellend zijn.”

Hij voegt eraan toe: “Het schrappen van het autovoordeel is maatschappelijk onverkoopbaar. Het belasten van de auto als salaris is economisch onverkoopbaar.

Een soort betaalkaart

Daarna komt hij met wat hij een win-win-idee vindt op de proppen.

Bauduin Auquier

“Het zou mogelijk zijn om bedrijven toe te staan de bedrijfsauto te vervangen door de gehele of gedeeltelijke betaling van het netto leasebudget op een digitale kaart. De operatie zou kostenneutraal zijn voor de werkgever en de werknemer zou deze koopkracht behouden. Een werkgever die ondanks alles toch een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer voor persoonlijk gebruik, valt onder het voordeel alle aard dat door de wet op de bescherming van de bezoldiging van 1965 als loon wordt beschouwd en dus als brutoloon wordt belast. Hij verliest alle interesse.”

Deze kaart zou voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met maaltijdcheques.

“De komst van elektronische kaarten voor het beheer van maaltijdcheques enkele jaren geleden heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe, innovatieve en betrouwbare praktijken en heeft tegelijkertijd de administratieve werklast verlicht. De mogelijkheden die zij bieden zijn ontelbaar. Ze zouden in de toekomst het instrument bij uitstek kunnen worden voor HR-afdelingen in plaats van de oude loonlijst, die zelf elektronisch is geworden. Een deel van de loonlijst kon elektronisch worden betaald. Dat zou in de vorm van punten kunnen zijn en niet van geld, zoals sommige creatieve bedrijven al hebben gedaan. De werknemer zou meer vrijheid hebben om deze punten vervolgens om te zetten in een traditioneel salaris of andere materiële voordelen (maaltijdcheques, cultuur, mobiliteit) of immateriële voordelen (ontwikkeling van vaardigheden, sociaal engagement, enz.). “

Er zij op gewezen dat dit soort kaarten ook al lang bestaat – ook al worden ze steeds meer vervangen door apps – voor mobiliteit: ze worden mobiliteitskaarten genoemd… die zijn geëvolueerd tot mobiliteitsbudgetten. Behalve dat de heer Auquier de werknemer hier niet lijkt te verplichten het budget voor zijn mobiliteit te gebruiken.

Maar is dit genoeg om de koopkracht van de werknemer te garanderen?

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!