De CO2-bijdrage in 2017

Zoals u ongetwijfeld weet, moet elke werkgever die een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer, een maandelijkse solidariteitsbijdrage betalen (ook wel de CO2-bijdrage genoemd).

Deze bijdrage is gelinkt aan de gezondheidsindex van september 2014. Die stond op dat moment op 114,08. Op 1 januari van elk jaar wordt de formule aangepast in functie van de gezondheidsindex van de maand september van het voorbije jaar. In september van 2016 stond deze index op 142,46.

In 2017 mag deze bijdrage in geen geval minder dan 26,01 euro bedragen.

Op 1 januari zal u dus onderstaande berekeningsformule moeten hanteren:

Voor de benzinewagens

Indien de CO2-uitstoot bekend is: [(CO2 x 9 EUR) – 768]/12 x (142,46/114,08)

Indien de CO2-uitstoot niet bekend is: [(182 x 9 EUR) – 768]/12 x (142,46/114,08) = 90,54

Voor dieselwagens

Indien de CO2-uitstoot bekend is: [(CO2 x 9 EUR) – 600]/12 x (142,46/114,08)

Indien de CO2-uitsoot niet bekend is: [(165 x 9 EUR) – 600/12 x (142,46/114,08) = 92,10

Voor LPG-voertuigen

[(CO2 x 9 EUR) – 600]/12 x (142,46/114,08)

Voor elektrische voertuigen

U betaalt het forfaitaire minimum, zijnde 26,01 euro per maand.

Tags: Fleet