De favoriete bedrijfswagens van de Belg: een robotfoto in acht punten

Tijdens de Renta Happening werden de resultaten bekend gemaakt van enquête die werd uitgevoerd door Indiville op vraag van Fleet Profile (met de steun van Renta, Febiac enTraxio). 480 bestuurders en 263 fleet managers namen deel aan deze online enquête die afgelopen zomer werd afgenomen. Ziehier enkele van de resultaten. U kan in de komende weken de rest van de resultaten hier lezen op FLEET.be. Vandaag steken we van wal met de keuze van de bestuurders voor hun bedrijfswagen en hun verhouding met hun bedrijfswagen.

1. De break nog altijd populairder dan SUV’s en crossovers

De break zou – met een marktaandeel, dat tegen 2020 29% zou bedragen – het door de bestuurders van firmawagens in België meest gekozen voertuigtype moeten blijven, al boekt hij, net als de bestelwagens, de stadsautootjes en in mindere mate de gezinswagen, wel verlies. Een veralgemeende daling die verklaard kan worden door de stijgende interesse voor modellen van het type SUV/4×4/cross-over, die op amper drie jaar tijd van 14 naar 25% marktaandeel stijgen.

 

2. De SUV voor de kilometervreters

De SUV zit in de lift bij alle bestuurders, ongeacht het aantal kilometer dat ze afleggen, maar toch is de interesse duidelijk meer uitgesproken bij zij die meer dan 50.000 km/jaar afhaspelen en dat ten nadele van de breaks.

 

3. Tevredenheid over het voertuig : 7.59/10

De bestuurders van firmawagens kennen een score van 7,59/10 toe wanneer het gaat over de tevredenheid tegenover hun voertuig. Dat kan weinig lijken, maar daarbij dient in overweging genomen te worden dat de studie eveneens bestuurders omvat, die geen enkele vrijheid in de keuze van hun voertuig hebben.

 

4. Welke keuzevrijheid ?

31% van de ondervraagde bestuurders beschikt over een totale vrijheid bij de keuze van zijn firmawagen. Aan de andere kant, staat 15%, die met een voertuig rijdt dat volledig werd opgelegd. De 55% die overblijft, heeft een vrijheid die voornamelijk beperkt wordt door het budget (70%), door een merk of een type voertuig (49%), door CO2- cijfers (33%) of door de catalogusprijs (27%).

 

5. De keuzecriteria

Veiligheid komt op de eerste plaats bij de factoren die de keuze voor een bepaalde firmawagen dicteren, van dichtbij gevolgd door het comfort en het milieuaspect. Het luxeaspect of de reputatie van het merk of een model hebben duidelijk minder belang. Men stelt echter wel vast dat bepaalde factoren meer geciteerd worden door bestuurders met kinderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het feit of het voertuig aangepast is aan hun situatie of dat het over een grotere koffer beschikt. Deze zaken blijken voor hen veel belangrijker dan voor bestuurders die geen kinderen hebben.

 

Het feit dat de bestuurder al dan niet een bepaalde vrijheid heeft bij de keuze van zijn voertuig, zorgt daarentegen wel voor andere prioriteiten. Het design van het voertuig heeft bijvoorbeeld minder belang voor bestuurders bij wie het voertuig opgelegd wordt, dan voor diegene die een totale keuzevrijheid hebben. Omgekeerd is het luxeaspect veel belangrijker voor wie over een totale vrijheid beschikt, dan voor wie rijdt met een model dat opgelegd werd door het bedrijf.

 

6. De ontdieseling zet zich door

De ‘weg -van-de-diesel’-tendens is duidelijk en dat zowel bij de bestuurders alsbij de fleet managers. Vandaag rijden dan nog wel 83% van de bestuurders met een diesel, toch zal volgens de resultaten van de enquête slechts 37% van de ondervraagden na 2020 nog voor een zelfontbrander kiezen.

 

Volgens de fleet managers zou het aandeel van de diesel in de vloten tegen 2028 zelfs tot 19% kunnen dalen. Dit ten voordele van de benzinemotor, die zijn marktaandeel van 11 naar 17% ziet stijgen, en van de alternatieve
aandrijvingen. CNG wint een beetje terrein, net als de 100% elektrische voertuigen, maar het is toch vooral zo dat de ondervraagden aangeven dat ze in de toekomst voor hybride modellen zullen kiezen.

 

Het zijn natuurlijk de bestuurders die meer dan 50.000 km/jaar afleggen die eerderweigerachtig staan tegenover benzinemotoren. Maar men stelt bij hen toch ook een gezonde interesse voor hybride (6% marktaandeel vandaag tegenover 25% vooropgesteld voor 2020) en elektrische modellen (die van 0 naar 10% stijgen) vast. De meest opmerkelijke switch richting benzine en alternatieve aandrijvingen valt op te tekenen bij bestuurders die tussen 25.000 en 50.000 km/jaar afleggen.

 

7. Laadinfrastructuur of niet ?

Elektrisch rijden zit in de lift en daarom zal men uiteraard ook over de noodzakelijke oplaadinfrastructuur moeten beschikken. Op dit vlak blijkt dat het merendeel van de bestuurders niet over een laadpaal op het werk of thuis beschikt. We hebben het hier over een wallbox en niet over het traditionele eenvoudig stopcontact in de muur thuis. Slechts 19% van de bedrijven en 9% van de medewerkers beschikt vandaag over een laadpunt. 33% van de ondernemingen – 52% als we de fleet managers mogen geloven – en 30% van de werknemers plant in de nabije toekomst echter de installatie van een laadpaal.

 

8. Toevoeging aan het loon of niet?

De uitgevoerde studie toont aan dat de meerderheid van de bestuurders (48%) van menig is dat zijn voertuig voornamelijk een toevoeging aan zijn loon is. 37% meent dat zijn auto integraal deel uitmaakt van zijn loon. 45% van de ondervraagde bestuurders beschouwt zijn firmawagen echter in de eerste plaats als een essentieel onderdeel van zijn werk en 43% ziet hem eerder als een essentieel instrument in zijn dagelijks leven.

 

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!