De pijnlijke WLTP-chaos (2) – FOD Economie: “Geef het door aan de Economische Inspectie!”

>Vraag: 107 g op de offerte, het voertuig wordt geleverd met vermelding van 151 g? Is dit geen vorm van bedrog?

In ons voorbeeld was het verrassend om vast te stellen dat het weldegelijk om een stockwagen ging die niet opnieuw werd getest tijdens de periode tussen de opmaak van de offerte en de levering (ca. 20 dagen). We hebben er bewust voor gekozen om hier niet dieper op in te gaan.

Toch kunnen we niet aan het feit voorbij dat er wel degelijk sprake is van een verschil in CO2-uitstoot op de prijsofferte enerzijds en het kentekenbewijs en gelijkvormigheidsattest anderzijds. Te meer omdat vrij veel vlootbeheerders met dit probleem werden of worden geconfronteerd.

Op dit vlak maakt de FOD Economie zich niet al te druk: “Met het oog op de bescherming van de consument, is de FOD Economie effectief bevoegd voor eventuele bedrieglijke commerciële transacties. Om dit soort van praktijken vast te stellen, kan deze instantie een grondig onderzoek uitvoeren op basis van een gedetailleerd dossier of klacht. Naar aanleiding hiervan kunnen de overheidsdiensten bestelbonnen, advertenties, gelijkvormigheidsattesten, e.d.m. met elkaar vergelijken”.

Aan de vlootbeheerders die zich benadeeld voelen, geeft de FOD Economie het volgende advies: “Wij raden de slachtoffers van bedrieglijke handelspraktijken aan om contact op te nemen met de Economische Inspectie (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom). Op dat moment kunnen we bekijken wie bevoegd is voor welke aspecten omdat dergelijke problemen vaak ook een zeer technische kant hebben”.

Talrijke merken en leasingmaatschappijen spelen het slim door te melden dat “de CO2-waarden op de prijsofferte indicatieve cijfers zijn”. Dit lokte de volgende reactie uit bij een vlootbeheerder: “Dat is toch net iets te gemakkelijk. Ik kan leven met een verschil van 10% tussen de bestelbon en de factuur. Alles wat daarboven ligt, is absoluut onaanvaardbaar!”

Als er echt sprake is van bedrog, kan de FOD Economie een waarschuwing of een boete geven (tot 800.000 euro). Als het de spuigaten uitloopt, kan het dossier ook overgemaakt worden aan het parket. De eventueel benadeelde personen kunnen om bemiddeling vragen (via de consumentenombudsdienst) of een klacht indienen bij het gerecht met het oog op compensatie.

Tot op heden werd er bij de FOD Economie wel nog geen dergelijke klacht ontvangen.

Ons complete onderzoek:

Deel 1 – De pijnlijke WLTP-chaos: zelfs de overheden zijn het spoor bijster! 
Deel 2 – FOD Economie: “Geef het door aan de Economische Inspectie”!
Deel 3 – DIV (FOD Mobiliteit): “Wij sturen de twee waarden naar de diensten verantwoordelijk voor belastingen”
Deel 4 – FOD Financiën: “Indien gekend bij de DIV: NEDC 2.0” + Sociaal secretariaat en boekhouder
Deel 5 – Conclusie: de bal in het kamp van de DIV?
#Business Driver #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending