“De spons erover!” : Bloemekets lanceert petitie tegen de bedrijfswagen

De groepering ‘Bloemekets’, verdedigers van een duurzame mobiliteit, maken gebruik van de Week van de mobiliteit om een petitie tegen de bedrijfswagen te lanceren.

Deze petitie is gericht tegen minister van Mobiliteit François Bellot, minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, minister van Energie Marie-Christine, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Marghem en minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

“Laten we dit onrechtvaardig voorstel afschaffen”

“Laten we dit oneerlijke en vervuilende fiscale voordeel afschaffen”, vraagt de groepering in de argumentatie die ze met de petitie meesturen, samen met een filmpje (enkel in het Frans beschikbaar) getiteld ‘Met de spons over de bedrijfswagen’. “Hoewel Brussel in de top tien steden met verkeersellende van Europa staat, blijft de Belgische overheid de bedrijven aanzetten tot het voorzien van bedrijfswagens voor hun werknemers. In feite laten bedrijfswagens toe om minder belastingen te betalen. Het is moeilijk om voordelen zoals gratis brandstof en gratis onderhoud, en dus een wagen aan een lagere kostprijs, op te geven. Toch moeten degenen die van zulke voordelen profiteren rekening houden met de problemen die daaruit voort vloeien, zoals de gevolgen voor het milieu, de sociale gelijkheid en mobiliteit.”

“De frequente vernieuwing van het autopark heeft negatieve impact op het milieu”

De ‘Bloemekets’ baseren zich op rapporten (waarvan wij al eerder de zwaktes hebben onderstreept) van onder andere het Planbureau. Ze argumenteren tegen de grootte van de bedrijfswagens, hun uitstoot en impact op het milieu. De ‘Bloemekets’ komen zelfs op tegen de vernieuwing van het bedrijfswagenpark: “in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, heeft de frequente vernieuwing van het autopark negatieve gevolgen op het milieu, zelfs indien de nieuwe voertuigen minder vervuilend zijn. De bouw zelf van een wagen vervuilt inderdaad gemiddeld evenveel als haar gebruik op 20.000 km. De bedrijfswagens hebben dus een belangrijkere ecologische impact dan andere wagens.”

“Het voordeel wordt groter naarmate je meer verdient”

En uiteindelijk komen de ‘Bloemekets’ tot het fiscale aspect : “Een bedrijfswagen houdt een belangrijk fiscaal voordeel in want het wordt minder belast dan het loon. Men zou denken dat alle loontrekkenden ervan kunnen genieten. Wettelijk gezien heeft iedereen daar recht op, maar in de praktijk genieten voornamelijk werknemers met een hoger loon van dit voordeel. Indien men een laag loon heeft, is het moeilijk om een deel daarvan te vervangen door een voordeel in nature gelijk aan het bedrag van een wagen. In Vlaanderen, 23% van de huishoudens die meer dan 5000 euro netto verdienen, hebben een bedrijfswagen, in tegenstelling tot minder dan 1% van de huishoudens die minder dan 2000 euro netto verdienen. Het fiscaal regime van bedrijfswagens vermindert de progressiviteit van de belasting en breekt met de proportionaliteit van de sociale bijdragen. Het gaat om een onrechtvaardig voordeel.”

“Alternatieven lossen probleem niet op”

Bloemekets concludeert : “Wij geloven dat de Belgische Staat, er beter aan zou doen om het geld voor de financiering van bedrijfswagens te gebruiken voor het verbeteren van de infrastructuur voor pendelaars (afschrikwekkende parkeerplaatsen, openbaar vervoer) en voor de fietsers. Enkel op die manier kan er op een effectieve en duurzame manier gezocht worden naar oplossingen om de mobiliteit in België te verbeteren. De huidige regering stelt alternatieven voor met betrekking tot de bedrijfswagens. Deze alternatieven zijn niettemin ver van het probleem van de oneerlijke fiscale behandeling van bedrijfswagens op te lossen. De effecten daarvan in termen van vermindering van het aantal wagens in het verkeer zijnde voertuigen zijn ook niet significant.”

 

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Lees ook:

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

/ newsletters
FLEET's Flow nieuwsbrief is een wekelijks briefing van het laatste nieuws in de FLEET wereld.
Ontvang de newsletter
/ magazine
Een voorkeur voor print? Ontvang ons magazine FLEET tweemaandelijks gratis in de bus!
Ontvang het magazine