“Disproportioneel gebruik van persoonsgegevens”: Brusselse kilometerheffing krijgt slecht rapport

Een van de vele instanties die in Brussel advies moesten uitbrengen over de voorgestelde kilometerheffing (SmartMove), was de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun advies is alvast negatief.

“De Autoriteit is van mening dat het ongemak dat wordt veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens die door het heffingssysteem worden gegenereerd, zoals thans met het project wordt beoogd met het oog op de invoering van een congestieheffing, niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel.”

Dat is de conclusie van de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit, GBA), die werd gevraagd de voorgestelde kilometerheffing in Brussel te onderzoeken.

“De invoering van een kilometerheffing, zoals die welke in het project wordt bedoeld, die het reële gebruik van het wegennet in het Brusselse Gewest weerspiegelt teneinde de verkeerscongestie te bestrijden, impliceert de invoering van maatregelen die de verwerking van persoonsgegevens inhouden, d.w.z. de registratie van de ritten en van het aantal afgelegde kilometers, opgesplitst in perioden met veel of weinig gebruikelijke congestie, per kalenderdag, door middel van boordapparatuur (meer dan waarschijnlijk een smartphone-applicatie), de mededeling van de desbetreffende gegevens aan de belastingadministratie, de controle van het bedrag van de belasting en de bewaring van de desbetreffende gegevens. Dit is een bijzonder belangrijke inmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, met name in het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van het Brusselse wegennet.”

De GBA dringt er bij de Brusselse regering op aan om voorafgaand aan de invoering van elke gegevensverwerking die door de kilometerheffing wordt gegenereerd, een privacyeffectbeoordeling uit te voeren in overeenstemming met de GDPR, die indien nodig voor advies moet worden voorgelegd.

De Autoriteit verzoekt tevens “om een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de invoering van een kilometerheffing, die het werkelijke gebruik van het wegennet met een te fijne korrelgrootte weerspiegelt, gelet op de nagestreefde doelstelling om een efficiënt heffingssysteem in te voeren ter bestrijding van verkeerscongestie, en om een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de gegevensverwerking die door de invoering van het heffingssysteem wordt gegenereerd, zoals het project beoogt, in het licht van het nagestreefde doel, namelijk de invoering van een belastingsysteem om de verkeerscongestie in het Brusselse Gewest te bestrijden.

Deze zomer had de Europese Commissie geoordeeld dat het Brusselse project niet in strijd was met de Europese wetgeving. Het advies van de Raad van State wordt in de komende weken verwacht.

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending