Dragintra Fleet Services neemt Fleetexpert over

dragintra_bartdehoog
Bart de Hoog, General Manager Dragintra

Dragintra realiseerde op 9 september 2014 de overname van concurrent Fleetexpert die tot dat moment haar activiteiten voertuigchecks op einde leasecontract- en driver change voertuigen enerzijds en het extern beheren van wagenparken anderzijds combineerde. De steeds matuurder wordende markt en de hoge verwachtingen rond de specifieke dienstverlening van fleetmanagement maakte dat deze activiteiten steeds moeilijker te combineren bleven.

Om de overname mogelijk te maken werden deze activiteiten opgesplitst waarna Fleetexpert met de fleetmanagement-activiteiten integraal door Dragintra overgenomen werd. De voertuigcheck en driver change-activiteiten werden door de vorige eigenaars van Fleetexpert ondergebracht in de nieuwe vennootschap Drivex bvba waardoor deze zich volledig op de verder uitbouw van deze automotive dienstverlening kan concentreren.

Voor deze klanten van de voertuigcheck-activiteiten verandert er niets behalve dat de dienstverlening uit naam van een andere vennootschap gebeurt. Adres, contactpersonen en personeel blijven ongewijzigd.

De fleetmanagement klanten van Fleetexpert komen in goede handen terecht. Ze worden opgevangen door hun vaste contactpersoon, aangevuld door een team van 24 specialisten met elk hun specifieke kennis waardoor hun behoeften beter ingevuld kunnen worden.

Dragintra Fleet Services is sinds de start in 1999 uitgegroeid tot een van de top 3 spelers in de Benelux op vlak van fleetmanagement outsourcing, software, opleidingen en consultancy. De afgelopen 5 jaar zijn gekenmerkt door een gestage organische groei van 30% per jaar. Om die groei te ondersteunen heeft General Manager Bart de Hoog steeds sterk geïnvesteerd in de structuur van het bedrijf met als doel de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de kwaliteit ervan waar mogelijk te verhogen.

Tags: Fleet