Drie federaties vragen om verruimde toelating van veilige activiteiten

Invoerders, garages en verhuurders van voertuigen vragen de overheid om, bij de eerstvolgende aanpassing die zij zal doorvoeren, de beperkende maatregelen te versoepelen voor hun sector. Dealerbedrijven en de herstellingssector zijn perfect in staat om regels over hygiëne en social distancing te garanderen en zijn essentieel om de economie mee terug op gang te trekken. Zo luidt het in een gemeenschappelijke open brief van de sectorfederaties Renta, Febiac en Traxio.

Hele sector stilgevallen

Sinds de verplichte sluiting van handelszaken, zijn de automobiel- en tweewielerhandel en bijhorende dienst na verkoop haast volledig stilgevallen. De inschrijvingscijfers van auto’s, motorfietsen, bestel- en vrachtwagens zijn op vandaag ongeveer tot nul herleid. Er mogen geen voertuigen meer uitgeleverd worden, ook al staan die klaar in de havens, bij de invoerder of de verkoper, wachtend op hun nieuwe eigenaar. Er zijn geen keuringen mogelijk van in te schrijven tweedehandsvoertuigen en leasingbedrijven kunnen niet overgaan tot het leveren van nieuwe voertuigen en het innemen van wagens die einde contract zijn.

Enkel dringende depannages en herstellingen gebeuren nog, maar ook die activiteit is slechts een fractie van de gebruikelijke bedrijvigheid in de garagebedrijven en fietsenwinkels.

De hele sector – invoerders, garage- en verhuurbedrijven – kreunt onder deze stopzetting van activiteiten. Maar vooral legt deze toestand een hypotheek op de levensnoodzakelijke, ononderbroken voortgang van de bevoorrading van (voedings)winkels, bedrijven en medische sector, kortom op het bieden van veilige verplaatsingsmogelijkheden aan wie dat nu echt nodig heeft“, schrijven de federaties in hun brief aan de overheid.

Hoofdactiviteiten hervatten

De drie federaties vragen daarom dat volgende hoofdactiviteiten zo spoedig mogelijk zouden kunnen hervatten, om de overlevingskansen van de sectorbedrijven enigszins gaaf te houden:

  • Het mogen uitleveren van klantverkochte voertuigen met inachtneming van social distancing. De dealers staan klaar om de individuele uitlevering van de voertuigen contactloos of via thuislevering te realiseren.
  • Het hervatten van de activiteiten voor de handel in tweedehandsvoertuigen zoals tweedehandskeuring en herkeuring in alle regio’s van het land, schadebeoordeling en -herstel, transport en bezichtiging van een voertuig. Ook dit kan volgens de sector perfect met respect voor de social distancing maatregelen. 
  • De mogelijkheid om reguliere onderhouds- en herstellingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, op individuele klantenafspraak en ook hier met naleving van social distancing. D

Ook toekomstige voertuigverkoop wordt problematisch

De huidige lockdown van de automobielproductie en -handel dreigt ook een deel van de toekomstige voertuigverkoop voor het blok te zetten als geen overgangsmaatregelen worden genomen. Omdat de productie en de markt maanden vertraging oplopen, zullen reeds bestelde maar nog niet geproduceerde voertuigen, alsook bestaande voorraden van nog niet verkochte voertuigen onmogelijk binnen de geplande termijnen kunnen weggewerkt worden. Een aantal van deze voertuigen (Euro-4 motorfietsen, bepaalde Euro-6 auto’s en bestelwagens, vrachtwagens van het type EURO VIC) botst namelijk tegen de uiterste inschrijvingsdatum aan (na die datum wordt een hogere Europese voertuignorm van kracht).

Wij vragen daarom de uitlooptermijn voor deze voertuigen te verlengen met enkele maanden, zodat ze wat langer dan de initieel voorziene einddatum kunnen blijven verkocht en ingeschreven worden. In de gegeven omstandigheden verwachten we niet dat meteen na 19/4 alle activiteiten voor burgers en ondernemingen kunnen hervat worden, maar voor sectoren zoals de onze, waar de sanitaire regels en social distancing maatregelen perfect kunnen gevolgd worden, hopen we op enige soepelheid“, besluiten de federaties.

#Auto #Services

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending