E-fuels: noodzakelijk in de transitie naar volledig elektrisch?

De EU stuurt aan op een uitfasering van brandstofwagens tegen 2030-2035. Steeds meer constructeurs geven ook aan de komende jaren de volledige switch naar batterij elektrische aandrijvingen te maken. Niettemin blijft het feit dat zelfs bij een doorgedreven elektrificatie de komende 20 jaar  nog veel auto’s met een verbrandingsmotor zullen rondrijden.  Zijn E-fuels de perfecte overbruggingsbrandstof tijdens die transitie? We trokken op onderzoek!

Wat zijn E-fuels en waarom zijn ze een mogelijke tussenoplossing terwijl we de transitie maken naar batterij elektrische voertuigen? We klopten eerst aan bij Mark Pecqueur van de Thomas More Hogeschool voor een technische uitleg!

Mark Pecqueur – Thomas More Hogeschool

Mark Pecqueur: “Eenvoudig uitgelegd zijn E-fuels vloeibaar gemaakte waterstof. Wanneer je ‘groene’ waterstof combineert met CO2 die je aan de atmosfeer onttrekt, dan krijg je synthetische brandstoffen die CO2-neutraal zijn. Het feit dat ze CO2-neutraal zijn, is niet het enige voordeel. Je kan ze zonder aanpassingen gebruiken in alle bestaande verbrandingsmotoren. De uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxides blijven eigen aan verbrandingsmotoren. Maar de verbranding van E-fuels is op zich al schoner dan benzine en diesel die uit olie geraffineerd worden. Bovendien hebben we nu de Euro 6d-norm en de Euro 7-norm die er aankomt. Die brengen de waardes bijna naar nul. Dus als we morgen heel snel klimaatneutraal willen zijn, dan kunnen we het best onze bestaande fossiele brandstoffen vervangen door E-fuels. Waarmee ik niet zeg dat batterij-elektrische voertuigen geen toekomst hebben. Die evolutie valt niet te stoppen. Maar je moet toch rekening houden met een lange transitieperiode en dan kan je het rijdende wagenpark beter meteen CO2-neutraal maken.”

“De elektrische evolutie valt niet te stoppen. Maar je moet toch rekening houden met een lange transitieperiode en dan kan je het rijdende wagenpark beter meteen CO2-neutraal maken.” – Mark Pecqueur, Thomas More Hogeschool

Te energie-intensief?

Laurien Spruyt – Bond Beter Leefmilieu

Volgens Laurien Spruyt, woordvoerder Bond Beter Leefmilieu, zijn E-fuels echter niet de oplossing: “Om E-fuels CO2-neutraal te maken, mag je alleen waterstof gebruiken die op een hernieuwbare manier geproduceerd is. Bijvoorbeeld met behulp van zonne- en windenergie. Dat proces gaat gepaard met energieverliezen die je niet hebt bij batterij-elektrische voertuigen. Daarom vinden wij E-fuels geen wissel op de toekomst voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Steeds meer constructeurs zoals Audi, VW, Volvo, Ford, Jaguar en nog andere hebben al gezegd dat ze de komende jaren geen nieuwe verbrandingsmotoren meer zullen ontwikkelen. Zij zetten volop in op batterij-elektrische voertuigen. Dat sterkt ons in de overtuiging dat E-fuels eigenlijk geen toekomst hebben voor persoonlijke mobiliteit. Wij erkennen wel dat ze in de toekomst nog een rol kunnen spelen in sectoren waar geen elektrische alternatieven bestaan, zoals zwaar vervoer, scheepvaart en sommige industriële sectoren. Maar dan nog zal het proces om ze te maken minder energie-intensief moeten worden en vooral ook minder duur.”

Mark Pecqueur is niet akkoord met de stelling dat energie-intensiteit een probleem vormt: “Het proces om E-fuels te maken is inderdaag energie-intensiever dan raffinage van olie. Maar op zich maakt dat weinig uit omdat het aandeel van hernieuwbare energie in de toekomst alleen maar zal toenemen.”

De constructeurs: hinken op twee gedachten

Zoals Laurien Spruyt correct aanhaalt, communiceren steeds meer autoconstructeurs dat ze de ontwikkeling van verbrandingsmotoren zullen uitfaseren. Heeft het dan nog wel zin om in te zetten op E-fuels? Sommigen lijken alvast op twee gedachten te hinken … waaronder Porsche. Ook de constructeur van sportwagens ontsnapt niet aan de elektrificatie, maar houdt toch een slag om de arm teneinde de levensduur van zijn verbrandingsmotoren nog wat te verlengen.

Porsche bouwde in samenwerking met Exxon en Siemens speciaal voor de ontwikkeling van E-fuels een fabriek in Patagonië (Chili). In die regio is altijd groene windenergie beschikbaar om waterstof ecologisch te produceren. Elektriciteit en zelfs waterstof vanuit die uithoek naar de rest van de wereld vervoeren, is immers bijna onmogelijk. Dan is E-fuel volgens Porsche de enige manier om dit stukje ecologisch potentieel toch te benutten.

Porsche is van plan een half miljoen liter synthetische brandstof per jaar te produceren in 2026.

Porsche is van plan een half miljoen liter synthetische brandstof per jaar te produceren in 2026. In het begin zou het merk deze vooral gebruiken voor autosport – Porsche overweegt een terugkeer naar de Formule 1 als het deze brandstof mag gebruiken – maar ook voor hun Experience Centers. Nadien zou de brandstof ook aan het brede publiek worden aangeboden. Porsche is er immers maar wat trots op dat het merendeel van zijn wagens, ook de oldtimers, vandaag nog rondrijdt en ziet in deze synthetische brandstoffen een manier om vooral die laatste categorie wagens op de baan te houden. Aan een zekere prijs weliswaar, want aanvankelijk lijkt een prijs van 10 euro per liter niet ondenkbaar.

“Later kan de prijs competitief worden”, laat Michaël Steiner, de baas van de R&D afdeling van de Duitse autobouwer, weten. “Maar de overgang naar e-mobiliteit zal blijven. Synthetische brandstoffen zullen dus eerder een manier zijn om een beperkt aantal brandstofauto’s op een duurzame manier in leven te laten, de klassieke 911 zeg maar, eerder dan een echt alternatief voor elektrisch rijden te worden.”

Ook zustermerk Audi ziet E-fuel nog als een alternatief voor de toekomst maar bij veel andere merken is er weinig enthousiasme. Die hebben de strategische switch al gemaakt en zetten vol in op elektrificatie. Opvallend is dat tot nog toe alleen Mazda zich heeft aangesloten tot de eFuel Alliance, een organisatie die de ontwikkeling en productie van klimaatneutrale brandstoffen ondersteunt en promoot.

Peter Gemoets – Mazda

Woordvoerder Peter Gemoets legt uit waarom: “Met de MX-30 hebben we sinds vorig jaar ook een elektrisch voertuig. Wij zijn dus voor elektrificatie maar wij gaan er als constructeur niet van uit dat EV’s het monopolie zullen hebben, ook niet in de toekomst. Wij blijven dus achter onze multi-solution aanpak staan, en daar horen ook verbrandingsmotoren bij. Daarom ook ons engagement naar de efuel Alliance toe. Het CO2-neutrale aspect van deze brandstof zien wij als een belangrijke troef. Wij bekijken de CO2-uitstoot van alle voertuigen van aan de bron tot aan de recyclage. EV’s stoten geen CO2 uit waar ze rijden maar je moet ook kijken hoe de elektriciteit geproduceerd wordt waar ze hun batterijen mee vullen.”

Hoe denken de automobilisten er over?

Stijn Blanckaert – Freesponsible

De elektrificatie van ons wagenpark valt niet te stoppen, maar nogal wat bestuurders hopen toch zo lang mogelijk met hun verbrandingsmotor te rijden. Het is dan ook logisch dat E-fuels op de nodige steun kunnen rekenen uit die hoek. Stijn Blanckaert, woordvoerder van Freesponsible, dat de belangen van de automobilist vertegenwoordigt, valt het als volgt samen: “Wij denken dat verbrandingsmotoren ook na 2030 nog noodzakelijk zullen zijn. Bijvoorbeeld voor bestuurders die veel kilometers doen of thuis niet over laadinfrastructuur beschikken. En zelfs als je daar abstractie van maakt, zal er bij een doorgedreven elektrificatie een transitieperiode zijn van minstens 10 jaar na 2030 vooraleer het rijdend wagenpark vervangen is door EV’s. Daarom zijn wij voor E-fuels, ze maken de auto’s van vandaag meteen klimaatneutraal en bieden ook nog toekomstperspectief.”

The elephant in the room

Op papier lijken E-fuels een klimaatvriendelijk alternatief voor onze bestaande brandstoffen. Maar ze zijn energie-intensief en duur en worden nog niet op grote schaal geproduceerd. Tel daarbij de switch die steeds meer constructeurs maken naar batterij elektrische voertuigen en E-fuels lijken weinig kans te hebben om de verbrandingsmotor te “redden”. Zeker omdat er op het politieke toneel weinig tot geen steun is voor deze technologie.

Toch is er ook nog “the elephant in the room”: realistisch gezien duurt het minstens nog 20 jaar vooraleer brandstofwagens uitgefaseerd zijn. Wie er eind van dit decennium nog een koopt, kan er daarna nog tien jaar mee rijden. Dus blijft de vraag: op wat gaan de komende 20 jaar al die auto’s rijden: fossiele brandstoffen of toch maar klimaatneutrale E-fuels? De logica pleit in het voordeel van deze laatste. Zeg dus nooit, nooit …

#Auto #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending