Eazy: Leasingmaatschappij onder hoogspanning

Eazy, een alternatieve manier van leasing: dit zou zomaar de ‘baseline’ kunnen zijn van deze jonge onderneming. Bij deze start-up ligt de focus op één (enkele) doelstelling: het leasen van elektrische personen- en bestelwagens. Een toekomstgericht concept dus. Maar die toekomst begint morgen reeds!

De projectleiding is in handen van Bart Massin, commercieel brein, en Said Nouri, die het technische luik voor zijn rekening neemt. In september 2016 hebben ze Eazy opgericht. Sinds het Autosalon heeft de eerste ‘full electric’ leasingmaatschappij maar liefst 500 offertes gemaakt. Het orderboekje begint zich aardig te vullen.

Bart Massin: “Ik ga niet proberen om iedereen ervan te overtuigen dat er een elektrische oplossing bestaat voor elk profiel. Gelet op de reëel afgelegde trajecten, ga ik ervan uit dat ca. 80% van de Belgen in staat moet zijn om met een elektrisch voertuig te rijden. De vakantiebestemming is het grote probleem. Bij de keuze voor een voertuig denkt iedereen aan die korte periode. Dit probleem kan echter makkelijk omzeild worden.”

Er is meer dan enkel de aankoopprijs

Elektrische voertuigen lijken een financieel interessante optie. De aankoopprijs is de enige drempel die overwonnen moet worden… “Van zodra men met een elektrische wagen begint te rijden, ligt de kilometerprijs de helft lager in vergelijking met een dieselwagen. Dit komt neer op een besparing van 100 à 200 euro per maand”, benadrukt Bart Massin. “Men kan een elektrisch voertuig vergelijken met een passiefwoning: duur in aankoop, maar deze meerprijs wordt gecompenseerd door het te gebruiken. De hogere investering bij de aankoop wordt effectief gecompenseerd bij een gebruik van ca. 25.000 km/jaar. Bovendien is het mogelijk om te besparen met een elektrische wagen. Het grootste struikelblok is dat te veel bedrijven zich focussen op de hoge aankoopprijs, zonder rekening te houden met de reële kost van hun wagenpark. Vaak houden ze ook geen rekening met de fiscale aftrekbaarheid van een elektrisch voertuig (120%, nvdr).

Op de website Eazy.be zijn overigens nettoprijzen terug te vinden. Voorbeeld: de maandelijkse huurprijs van een Nissan Leaf 30 kWh Accenta bedraagt 527 euro (voor een leasingovereenkomst van 5 jaar en 10.000 km/jaar). Netto (na aftrek van 120%, de recuperatie van 35% BTW en de korting op CO2-bijdragen) komt dit neer op een totaal ander bedrag: 373 euro per maand.

Eazy probeert zoveel mogelijk in te spelen op de drempelvrees rond de aankoopprijs. Het bedrijf probeert zelf één en ander te compenseren door een zo kleinschalig mogelijke bedrijfsstructuur, waarbij zoveel mogelijk via elektronische weg wordt gewerkt. De met de constructeurs onderhandelde kortingen zijn reeds inbegrepen in de offertes. “De kortingen voor elektrische voertuigen zijn aan de lage kant. Dit heeft te maken met de kleine marges. We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van uniforme kortingen. Los van de omvang van de vloot, krijgt iedereen op die manier dezelfde maximale korting. Een onderneming met 1 voertuig geniet met andere woorden van dezelfde korting dan een bedrijf met 1.000 voertuigen.”

Andere vooroordelen

Naast de prijs zijn er nog andere vooroordelen: de autonomie en de oplaadmogelijkheden.

“Alle elektrische voertuigen die ik tot nu toe getest heb, haalden een actieradius van 150 tot 250 km. Een Tesla beschikt uiteraard over een veel hoger bereik”, zegt Bart Massin. De autonomie van de voertuigen zal verder toenemen in de toekomst. Met het huidige aanbod kan men echter nu al aan de slag. “Neem het voorbeeld van een werknemer die ’s ochtends 150 km moet afleggen. Als die werknemer een pauze neemt van 30 minuten om een broodje te eten en eventueel enkele administratieve taken te regelen, kan zijn voertuig in die tijd voor 80% worden opgeladen (via een snelle oplaadbeurt). Daarna kan hij opnieuw de weg op voor min of meer dezelfde afstand…”

En de oplaadpunten? “In de typische Belgische woningen zijn er meer dan voldoende stopcontacten beschikbaar. 60% van de laadbeurten wordt thuis uitgevoerd, 30% op het werk en 10% via een openbaar laadpunt.” Momenteel zijn er zo’n 1.000 openbare laadpunten en dit aantal neemt permanent toe. Het moet uiteraard de bedoeling zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van het dichtstbij gelegen oplaadpunt. Dat is ook een manier om kosten te besparen.  In de toekomst kunnen auto’s zelfs uitgroeien tot stroomopwekker…

Ondersteuning bieden bij ‘change management’

Eazy werkt vanuit het principe van one-stop-shopping. “We doen veel meer dan enkel elektrische voertuigen aan de man brengen”, aldus Bart Massin. “Wij willen in de eerste plaats ondersteuning bieden bij de overstap naar elektrische voertuigen. Dat begint met de installatie van een laadpaal voor de bezoekers. In een tweede fase wordt er vaak overgeschakeld op een test- of poolvoertuig. Van zodra het bedrijf overtuigd is, gaan we van start met een analyse van de TCO van het huidige wagenpark en vergelijken we dit met een wagenpark op elektriciteit. We helpen de bedrijven met de aanpassing van hun car policy, we voorzien de nodige laadinfrastructuur in het bedrijf en bij de werknemer thuis, we zorgen voor de nodige regelingen om laadbeurten thuis terug te betalen, enz. We proberen met andere woorden alles in het werk te stellen om de ‘change management’ optimaal te ondersteunen.”

Eazy is hoe dan ook van plan om volop de schouders te zetten onder de ontplooiing van elektrische voertuigen in ons land. Eind maart lag dit aantal op 5.921…

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending