eCloud: de noodzakelijke vonk?

DSC_1955-webElektrische auto’s zijn in ons land bezig aan een moeizame en vooral trage klim in de verkoopcijfers. Te weinig autonomie en te weinig laadinfrastructuur, luidt het meestal. Maar wat als je gewoon kon laden bij particulieren? Bij eCloud zijn ze ervan overtuigd dat het laadpalenprobleem daarmee in een mum van tijd opgelost is.

De twee initiatiefnemers van eCloud, de broers Philip en Patrick Coulier, komen niet uit de engineering- of automobielwereld maar hebben hun strepen verdiend in de communicatiesector. Het is dan ook geen toeval dat de creatieve geesten maar een kleine vonk nodig hadden om een idee om te vormen tot een heus businessmodel. Dat gebeurde toen een restaurantuitbater aan Patrick Coulier 1 euro vroeg om zijn GSM te laden. Dat zette beide broers aan het denken over laadpalen voor elektrische auto’s. Philip Coulier: “De meeste mensen die met een elektrische auto rijden, laden ofwel thuis of op het werk en eigenlijk zelden aan een openbare laadpaal. Bovendien zie je steeds meer dat publieke laadpalen gebruikt worden als gratis parkeerplaatsen gedurende een hele dag of zelfs een weekend. Zo schiet het natuurlijk ook niet op. Een mobiel laadpunt waarbij je laadt op het stopcontact van een particulier is eigenlijk een veel eenvoudiger alternatief, zolang je de facturatie maar op een eenvoudige manier kan afhandelen en de gebruiker rechtstreeks betaalt.”

Fleetmarkt in het vizier

Om hun idee concreet vorm te geven, deden beide broers een beroep op twee ingenieurs om een prototype te ontwikkelen. Tegelijkertijd werd met de hulp van het IWT (nvdr, dat heet vanaf 2016 Agentschap Innoveren & Ondernemen) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat de fleetmarkt in eerste instantie interessanter was dan de particuliere markt.

Patrick Coulier: “Grote fleetowners en leasingmaatschappijen willen wel meer elektrische auto’s in het verkeer krijgen maar ze zien op tegen de kost van een installatie bij de gebruikers thuis. De installatie zelf, de keuring, een afzonderlijk circuit voor de facturering op naam van de werkgever … dan zit je rond een bedrag van 2.500 à 3.000 euro. Dan is het toch veel eenvoudiger en goedkoper om via een gewoon stopcontact bij gebruikers van elektrische auto’s maar ook bij andere particulieren een mobiel laadpunt te creëren. Zo creëer je eigenlijk een tankkaart voor elektrische voertuigen. Ons grote voordeel ten opzichte van laadpalen is dat we er heel snel duizenden kunnen creëren.”DSC_1950-web

Dat creëren van een eCloud laadpunt blijkt trouwens kinderlijk eenvoudig te zijn. De mobiele “laadpaal” van eCloud is eigenlijk een adaptor tussen de laadkabel en het stopcontact. Deze steek je in het stopcontact waarop een sticker met daarin een NFC-tag (een soort draadloze chip)  kleeft. Het unieke nummer dat er op staat moet dan één keer geregistreerd worden op het platform van eCloud waar de eigenaar één of meerdere nummers (als er meer stopcontacten zijn), zijn naam, het adres en rekeningnummer ingeeft. Deze combinatie zorgt ervoor dat het laden wordt toegestaan en dat de gebruiker geïdentificeerd wordt.”

Philip Coulier: “Wij verzamelen al die data en maken daar een digitale kaart van met een overzicht van alle beschikbare laadpunten die de gebruiker kan raadplegen via een app. Via diezelfde app zullen gebruikers ook kunnen zien op welke tijdstippen gebruikers hun stopcontact ter beschikking stellen. Het factureren gebeurt vervolgens automatisch. Die factuur kan naar de indidividuele gebruiker, de werkgever, de leasingmaatschappij gestuurd worden, dat is à la tête du client. En fraude is niet mogelijk want als je de sticker probeert te verwijderen, vernietigt hij zichzelf.”

De afrekening

Maar zo’n elektrische tankkaart, hoe reken je die af en wie verdient er aan? Ook daar hebben ze bij eCloud aan gedacht … maar de praktische uitwerking had wel wat voeten in de aarde. Zo mag je van de netbeheerders geen elektriciteit doorverkopen. Wat je wel kan doen, is je infrastructuur ter beschikking stellen, in casu je stopcontact. Eigenlijk doe je hetzelfde wanneer je een pand verhuurt, daar is het aanbieden van elektrische infrastructuur ook bij inbegrepen.

“Een belangrijke voorwaarde is wel dat de aanbieder meer aanrekent dan de eigenlijke kost van de elektriciteit”, zegt Patrick Coulier. “Elektriciteit kost vandaag gemiddeld 0,21 eurocent per kW. Wat je daarbij telt voor het beschikking stellen van je stopcontact, daar zijn we nog niet helemaal uit. We denken aan een formule van bijvoorbeeld een derde van de literprijs van diesel. Is dat 0,33 eurocent/liter, dan wordt dat bedrag aangerekend en is het verschil – in dit geval 12 cent – voor de eigenaar van het stopcontact. Wijzelf nemen geen percentage van dat bedrag voor onze rekening, we rekenen wel een soort abonnement aan voor het gebruik van de eCloud-adaptor. “

Europese plannen

De broers Coulier hebben hun eCloud gepatenteerd en hebben er ook Europese plannen mee. Gezien de kleine investering in hardware, zeker in vergelijking met gewone laadpalen, zijn ze ervan overtuigd dat hun oplossing heel snel een boost kan geven aan de populariteit van de elektrische auto. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Tags: Fleet