Een woonst voor een bedrijfswagen? Men denkt eraan in Brussel

In 2014 lanceerde de Brusselse Kamer van Koophandel een idee over een huurtoelage volgens een simpel mechanisme: de maandelijkse som die een werkgever uitgeeft aan een bedrijfswagen kan vervangen worden door een hulp inzake huisvesting. Dat is bijvoorbeeld mogelijk onder de vorm van een fiscaal voordeel bij de huurkost of de hypothecaire lening.

Dit idee werd vervolgens opgepikt door de Brusselse politieke wereld, Benoît Cerexhe (cdH) op kop. Dit resulteerde in een resolutie die door Cerexhe werd ingediend in juli 2016. Die resolutie is vervolgens medeondertekend door alle partijen van de Brusselse meerderheid (PS, sp.a, cdH, CD&V, Open VLD en Défi).

“De federale regering koos in de plaats van deze regeling voor een mobiliteitsvergoeding (die trouwens een negatief advies kreeg van de Raad van State, nvdr) dat de bedrijfswagen kan vervangen bij de werknemers die dat wensen”, legde Benoît Cerexhe uit aan zijn collega’s in de commissie van Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement. “Het gaat hier om een som geld waarvan het fiscaal en sociaal statuut vergelijkbaar is aan dat van een bedrijfswagen. De Brusselse regering wil van haar kant de bedrijven alternatieven opleggen via een nieuw vervoersplan.”

Maar de cdH wil nog veel verder gaan en het systeem van voordelen alle aard helemaal hervormen. “De bedrijfswagen is bovenal een voordeel op vlak van salaris, eerder dan een mobiliteitsinstrument. Een MIVB-abonnement kost 500 euro per jaar en een fiets 300 euro bij aankoop. Het mobiliteitspakket volstaat niet voor de Brusselaars (per maand, ongeveer 50 euro voor de MIVB + 10 tot 15 euro investering in de fiets, dat is 10% tot 15% van wat het loonvoordeel van een bedrijfswagen vertegenwoordigt).”

Vier centrale elementen

Het voorstel van resolutie op initiatief van de cdH draait
rond vier punten:

  1. Het bestaande systeem van voordelen van alle aard moet grondig worden hervormd om de koopkracht van de loontrekkenden te verhogen, door ze de keuze te geven tussen verschillende oplossingen die aan hun behoeften voldoen.
  2. Ze verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke
    Regering om de federale regering voor te stellen, in afwachting van die grondigere fiscale hervorming, dat de tegemoetkomingen in de huurprijs en/of terugbetaling van de maandelijkse aflossingen van een hypothecair krediet fiscaal even interessant zouden zijn als het huidige voordeel van de bedrijfswagens.
  3. Ze verzoekt de Brusselse regering om de impact van een dergelijke maatregel op de evolutie van de
    huurprijzen in het Brussels Gewest te analyseren.
  4. Ze verzoekt die kwesties aan te kaarten op een volgend overlegcomité en de federale regering te vragen om rekening te houden met de aanbevelingen van de nationale en internationale instellingen en met de door de Europese Unie opgelegde doelstellingen inzake luchtkwaliteit en uitstoot van fijn stof, toegang tot
    huisvesting en welzijn op het werk.

Vorige week heeft de commissie voor Financiën en Algemene Zaken van het Brussels parlement dit voorstel tot resolutie aangenomen. De tekst spreekt over een fiscaal regime dat vergelijkbaar is met dat van de bedrijfswagen en dat dient voor de huur van een woning (of de afbetaling van een hypotheek) door een werknemer.

Een kleine overwinning voor Cerexhe dus. Het Brussels parlement moet de resolutie immers nog bekrachtigen. Enkel dan mag de Brusselse regering met het voorstel onder de arm naar de overlegcommissie met zijn federale tegenhanger trekken. Er is dus nog een lange weg af te leggen …

#Business Driver #Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV TCO
Trending