Einde van de “fiscale” bestelwagens en oldtimers in Wallonië

In afwachting van een hervorming van de verkeersbelasting waarbij rekening wordt gehouden met het vermogen, de CO2-uitstoot en het motortype – die op 1 januari 2023 in werking zou moeten treden – heeft de Waalse regering besloten om vanaf begin 2022 hard op te treden tegen bepaalde autosegmenten: lichte vracht(vooral pick-ups) en oldtimers.

De Waalse regering heeft zopas een nieuw belastingdecreet aangenomen dat onder meer tot doel heeft de belastingvoordelen voor lichte vracht en oldtimers te beperken.

Bestelwagens en pick-ups

Tot nu toe waren lichte bedrijfsvoertuigen (waaronder pick-ups) niet onderworpen aan de wegenbelasting (BIV). Het bedrag van de jaarlijkse wegenbelasting werd forfaitair vastgesteld op basis van de massa van het voertuig. De eigenaars van deze voertuigen werden ook vrijgesteld van de eco-malus (voor voertuigen die meer dan 145 g CO2/km uitstoten). Dit systeem gold uiteraard voor zelfstandigen en bedrijven, maar ook voor particulieren.

Voor bedrijfsvoertuigen en pick-ups die vanaf 1 februari 2022 worden ingeschreven, blijven alleen zelfstandigen en rechtspersonen die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven en die een minimum beroepsmatig gebruik van dit soort voertuigen kunnen aantonen, in aanmerking komen voor de voordelige belastingregeling die voor bestelwagens en pick-ups geldt.

Particulieren worden gewoon belast.

Onze collega’s van L’Echo hebben de berekening gemaakt aan de hand van het voorbeeld van een Ford Ranger (een pick-up truck). In plaats van een jaarlijkse wegenbelasting van 106,26 euro zou een particuliere eigenaar van een Ford Ranger 446,03 euro aan wegenbelasting, 4.957 euro aan BIV en nog eens 600 euro aan eco-malus moeten betalen. Het verschil is aanzienlijk, op zijn zachtst gezegd.

Opgelet: deze wijzigingen gelden alleen voor bedrijfsvoertuigen en pick-ups die vanaf 1 februari 2022 worden ingeschreven. Degenen die al vóór 1 februari 2022 zijn geregistreerd, blijven de volledige belastingvoordelen genieten.

Het gevolg van deze veranderingen: het aantal registraties van nieuwe pick-ups neemt in Wallonië toe. Volgens Febiac, geciteerd door onze collega’s van L’Echo, zou de stijging van het aantal registraties in Wallonië 34,5% bedragen ten opzichte van 2020 (Covid-jaar) en 3,35% ten opzichte van 2019.

Oldtimers

Een oldtimer wordt als zodanig beschouwd als hij ten minste 30 jaar vóór de heffing van de wegenbelasting (tegenwoordig 38,64 euro) voor het eerst in het verkeer is gebracht. Vandaag hoeven deze oldtimers niet noodzakelijkerwijs met een O-plaat geregistreerd te zijn om van dit belastingvoordeel te kunnen profiteren. Met andere woorden, een oldtimer die niet met een O-plaat is geregistreerd, kan zonder enige beperking worden gebruikt, bijvoorbeeld om naar het werk te reizen (wat niet mogelijk is met een O-plaat).

Voor het BIV was wel een O-plaat nodig om van het gunstiger regime te profiteren.

Vanaf 1 januari 2022 zullen alleen classis cars met een O-plaat van de gunstige belastingregeling profiteren. De anderen zullen ook een “normale” wegenbelasting en BIV moeten betalen. Met andere woorden, de rekening zou ook hier zeer hoog kunnen uitvallen.

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending