Elektrische auto’s volgens 44% van de Belgen een goede remedie tegen klimaatverandering.

44 procent van de Belgen vindt dat elektrische auto’s een belangrijke rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering

Voor de volgende generatie elektrische bestuurders moet de elektrische auto van nice-to-have naar need-to-have veranderen, maar (het gebrek aan) laadpunten en hoge prijzen blijven hierbij grote barrières vormen.

Dit zijn enkele eerste bevindingen van de EVBox Mobility Monitor—het jaarlijkse marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische auto’s en eventuele barrières hiervan. Dit onderzoek werd samen met Ipsos uitgevoerd onder 3600 respondenten uit zes verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Link tussen elektrisch rijden en klimaat

69 procent van de Belgen die overwegen een elektrische auto te kopen, zegt dat milieuoverwegingen hiervoor de belangrijkste beweegredenen zijn. Een overgroot deel van de Belgen (64 procent) ziet klimaatverandering als een persoonlijke zaak. Bijna driekwart van de respondenten die al elektrisch rijden of dit overwegen te doen, vindt dit persoonlijk belangrijk. 44% van de Belgische (potentiële) elektrische bestuurders ziet een duidelijk verband tussen elektrisch transport en de strijd tegen klimaatverandering.

Welke obstakels?

In bijna elk van de zes landen, uitgezonderd Noorwegen, zijn de twee voornaamste obstakels om elektrisch te rijden: de perceptie dat elektrische auto’s nog relatief duur zijn en dat er een gebrek is aan publieke laadpunten. Andere zorgen zijn: de perceptie dat de laadkosten van een elektrische auto hoger uitvallen dan de tankkosten van een brandstofauto en de benodigde tijd voor het laden. Het leeuwendeel (89%) van de huidige elektrische bestuurders in Europa ervaart geen problemen tijdens het laden.

Overheidsbeleid wordt cruciaal bij overgang

Beleid en belastingvoordelen kunnen potentiële elektrische bestuurders in België overtuigen om elektrisch te gaan rijden. 74 procent van deze mensen vindt dat de overheid voorrang moet geven aan beleid ten bate van het milieu. Het doel van de Europese Green Deal wordt door 73 procent van hen als gunstig beschouwd en net iets meer dan de helft zegt dat dit de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker maakt.

Eens elektrisch, altijd elektrisch?

De huidige bestuurders van een elektrische auto in België zijn uiterst loyaal als het op elektrisch rijden aankomt: 76 procent zou weer elektrisch kiezen. Terwijl 39 procent van de respondenten die (nog) niet elektrisch rijdt, aangeeft mogelijk naar elektrisch te willen overstappen. De perceptie dat een elektrische auto in een hogere prijsklasse zit, vormt voor hen de grootste barrière (52 procent).

Om ervoor te zorgen dat meer mensen elektrisch gaan rijden, blijkt uit het onderzoek van EV Box en Ipsos dat er meer overheidsbeleid met het oog op milieu, meer (snel)laadpunten in Europa en meer betaalbare elektrische automodellen moeten komen. Dit zijn de grote drijfveren om de overgang naar elektrisch te versoepelen en zo een duurzame toekomst tegemoet te gaan.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!