Elektrische/hybride bedrijfswagens: welke fiscale behandeling voor de elektriciteitskosten?

Een werkgever stelt zijn werknemers elektrische of oplaadbare hybride auto’s ter beschikking. Wat is de fiscale behandeling van de elektriciteitskosten? Die hangt af van het specifieke geval, zo blijkt.

Wanneer een werkgever de kosten voor het elektriciteitsverbruik voor het thuis opladen van een ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen terugbetaalt aan de werknemer, dan moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de soort verplaatsing.

De terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op professionele verplaatsingen maakt een niet-belastbare
terugbetaling van eigen kosten van de werkgever uit voor zover de werkgever het dubbel bewijs levert dat die vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn en dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

De terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op woon-werkverkeer maakt een door de werkgever toegekende vergoeding uit als betaling of terugbetaling van reiskosten tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Deze vergoeding maakt bij de werknemer voor het werkelijk betaalde bedrag een belastbaar voordeel van alle aard uit. Voor de werknemer wiens beroepskosten forfaitair worden bepaald, worden dergelijke vergoedingen voor aanslagjaar 2022 vrijgesteld voor een maximum bedrag van 420 euro.

De terugbetaling van elektriciteit die betrekking heeft op de eigenlijke privéverplaatsingen maakt bij de werknemer voor het werkelijk betaalde bedrag een belastbaar voordeel van alle aard uit.

Wanneer een werkgever:

  • naast een elektrische bedrijfswagen eveneens een home charger of een elektrische laadpaal ter beschikking stelt van zijn werknemer;
  • die over een specifiek communicatiesysteem beschikt dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt;
  • en de van toepassing zijnde car policy bovendien voorziet in de terugbetaling van de met de home charger ‘getankte’ elektriciteit;

dan aanvaardt de administratie dat de terbeschikking stelling van de elektrische bedrijfswagen met laadpaal en
de terugbetaling door de werkgever van de met die laadpaal getankte elektriciteit fiscaal op dezelfde wijze wordt
behandeld als de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen met bijhorende tankkaart.

Er zal in dat geval slechts één voordeel van alle aard worden belast, namelijk het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor de elektrische bedrijfswagen. De terugbetaling van de elektriciteit doet in die omstandigheden geen bijkomend belastbaar voordeel ontstaan, voor zover uiteraard die terugbetaling uitsluitend betrekking heeft op de elektriciteit getankt voor de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen.

De terugbetaling door de werkgever moet gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Hiervoor zijn alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed, toegestaan.

Er zijn op dit moment geen plannen om hiervan af te wijken en jaarlijks een vast bedrag per kWh te publiceren. Eén forfaitair tarief voor het gehele grondgebied zou trouwens moeilijk liggen onder andere rekening houdend met de distributienettarieven en transmissiekosten die variëren van netbeheerder tot netbeheerder

#Auto #Fleet Management

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

FLEET Dealers FLEET Sector FLEET.TV EV Overview
Trending