Elien Raport (VRT) is FLEET Mobility Manager of the Year

Eind 2017 werd in het kader van een nieuw mobiliteitsplan waarvoor de Vlaamse openbare omroep VRT een beroep deed op mobiliteitsadviseur Traject, een nieuwe functie het leven ingeroepen: die van mobiliteitscoördinator. Het is Elien Raport die deze job sindsdien deskundig invult. Met succes, want zij wint dit jaar de titel van FLEET Mobility Manager of the Year 2020 by Europcar Mobility Group.

“Het opzet van de VRT om werk te maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid werd een versnelling hoger gebracht door de steeds strenger wordende regelgeving rond parkeren in het Brussels Gewest.” Steekt Elien Raport van wal. “De impact van deze regelgeving op het nieuwbouwproject betekent zowat de halvering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.” Een ambitieus mobiliteitsplan zag het daglicht.

Voor de openbare omroep zijn er in dat mobiliteitsplan, dat kadert in een totaal duurzaamheidsbeleid, van bij aanvang twee grote doelstellingen. “Er is een reductiedoelstelling van 35% van de autoritten tussen woning en werk enerzijds en de ambitie om te komen tot een daling met 40% van de CO2-uitstoot door de dienstvloot anderzijds.”, legt Elien Raport uit. “In 2018 en 2019 stippelden we een duidelijk kader uit rond de woon-werkverplaatsingen. Komende twee jaar doen we hetzelfde voor de dienstverplaatsingen en nadien zullen we de bezoekers en evenementen onder de loep nemen.”

Vermijden

Voor alles wat mobiliteit betreft draait het bij VRT om drie termen: vermijden, verduurzamen en vergroenen, en wel in die volgorde. “Vermijden van verplaatsingen gaat over telewerken. Daar hebben we een nieuw beleid voor beschreven. In principe kan elke VRT-medewerker vijf dagen per week van thuis werken, mits de jobinhoud dit toelaat en er op teamniveau duidelijke afspraken worden gehanteerd.”

Het doel van deze maatregel ligt vast: een verdubbeling van zowel het aantal telewerkers als de frequentie van telewerken. Daarnaast tracht VRT ook haar satellietlocaties uit te breiden. “We kijken hiervoor naar onze Radio 2-kantoren die in de Vlaamse centrumsteden gevestigd zijn, maar ook naar overheidsgebouwen waar we gebruik van zouden kunnen maken”, klinkt het bij de mobiliteitscoördinator.

Verduurzamen

Als een verplaatsing niet vermeden kan worden, komt de tweede pijler in het vizier: verduurzamen. “Dan hebben we het over de modal shift. Daarvoor hebben we reeds veel inspanningen geleverd met ons  fietsbeleid. In april 2018 zijn we gestart met fietsleasing en dat blijkt een gigantisch succes”, klinkt het enthousiast.

“Ondertussen zijn er al meer dan 350 fietsen waarvan 25 procent speed pedelecs.” Over het al dan niet toelaten van deze laatste werd wat getwijfeld. “Omwille van verkeersveiligheidsaspecten waren we wat terughoudend om deze aan te bieden, maar aangezien de vraag hiernaar en modal shift potentieel zo groot was, hebben we uiteindelijk toch beslist dit type fiets aan te bieden. We hebben er wel een verplichte theorie- en praktijkles wegcode en verkeersveiligheid aan gekoppeld”, vertelt Elien Raport.

Naast fietsleasing heeft de modal shift van VRT ook betrekking op het beleid rond de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer. Zo worden de abonnementen (voor NMBS, MIVB, De Lijn en TEC) voor 100 procent terugbetaald, zo ook de B-Parkings. “Bovendien vinden er regelmatig testacties plaats zoals ‘Proef van de trein’ samen met NMBS, ‘Mobiele Maandag’ in samenwerking met de Lijn of de jaarlijkse ‘Week van de mobiliteit’, aldus Elien Raport.

Mobiliteitsbudget

Daarnaast wordt volop ingezet op flexibiliteit en sturing van de verplaatsingen. Zo is er een soort mobiliteitsbudget in het leven geroepen voor iedereen, gecombineerd met een fietsvergoeding. Om dat mobiliteitsbudget duidelijk en aantrekkelijk te maken, ontwikkelde VRT recent de tool ‘Mijn Dagelijks Vervoer’, die via intranet toegankelijk is.

De mobiliteitscoördinator toont ons een filmpje dat deze campagne uitlegt. Daarin komen drie verschillende vervoersprofielen aan bod die Sofie, Ronny en Jaak gedoopt werden. “Eens per jaar kunnen medewerkers zich een profiel toe-eigenen waarna ze via ‘Mijn Dagelijks Vervoer’ hun mobiliteitsoplossingen kunnen beheren”, legt Elien Raport uit.

Dat de invoering van ‘Mijn Dagelijks Vervoer’ niet zonder slag of stoot zou verlopen, was geen verrassing voor Elien Raport. “Hier is wel wat reactie op gekomen omdat het voor sommige collega’s, gezien de aard van hun opdracht en de bijhorende werkregimes schijnbaar onmogelijk is om de modal shift te maken. Waaruit blijkt dat het voor ons cruciaal is om te blijven inzetten op goede communicatie en verdere evaluatie van de vervoersprofielen en het bredere beleid.”

Vergroenen

‘Mijn Dagelijks Vervoer’ is momenteel enkel van toepassing op medewerkers die niet beschikken over een bedrijfswagen mét tankkaart. Voor die collega’s werken we momenteel een aanbod uit in lijn met de reeds bestaande vervoersprofielen.

Nu de term bedrijfswagen gevallen is, brengt ons dat naadloos bij de laatste etappe van het mobiliteitsbeleid van VRT: vergroening. “Als we autoverplaatsingen moeten doen, willen we die zo groen mogelijk maken”, klinkt het resoluut. “De voertuigen die al lang in ons wagenpark zitten, zijn dienstvoertuigen en ‘klassieke’ bedrijfswagens, met andere woorden ‘wagens verbonden aan het functieniveau’. Deze medewerkers beschikken over een wagen van het bedrijf met tankkaart – tot op heden ongelimiteerd in België – als deel van het verloningspakket.”

“Sinds 2018 biedt de VRT daarnaast haar medewerkers de toegang tot een bedrijfswagen aan in het kader van een geflexibiliseerd loonpakket. Medewerkers kunnen dus kiezen tussen brutoloon of een bedrijfswagen. Dat betekent echter niet dat we collega’s stimuleren om elke dag met de wagen naar het werk te komen. Deze bedrijfswagens komen zonder tankkaart en de medewerkers blijven vallen onder het “woon-werkreglement”. Ze kiezen dus jaarlijks een duurzaam vervoersprofiel.”

Samen met deze maatregel werd de car policy voor alle personenwagens in 2018 grondig hervormd:  omwille van stadscomfort en uitstoot van fijnstof worden geen dieselwagens meer aangeboden en we hanteren een minimale ecoscore (volgens ecoscore.be, nvdr). Die bedraagt nu 69, maar stijgt jaarlijks met één punt. De reden waarom we de score hanteren als ijkpunt is omdat zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid dezelfde score hanteren als maatstaf in hun beleid.” 

Om de vergroening ten volle te stimuleren, breidde VRT ook haar merkenaanbod – dat normaal slechts 8 automerken omvat – verder uit. “Voor volledig elektrische voertuigen hebben we deze beperking opgeheven. Als je voor een elektrische wagen opteert (met een ecoscore van 74 of meer), hanteren we bovendien een voordeligere leaseformule”, zegt Elien Raport. “Met het oog op de lage emissie-zones in Brussel, Gent en Antwerpen lijkt ons dit een mooi aanbod.”

Met succes, zo blijkt anderhalf jaar later. Ondertussen zijn er 230 medewerkers die binnen het geflexibiliseerd loonpakket voor een wagen hebben gekozen, waarvan 50% benzinevoertuigen en 50% alternatieve aandrijving (12% hybride, 15% vol-elektrisch en 24% CNG). Dat dit beleid niet voor extra wagens zorgt op de parking, kan de mobiliteitscoördinator (nog) niet hard maken. “Maar uit data die we halen uit het openen en sluiten van de slagbomen op de medewerkersparking, blijkt dat het aantal wagens dat gebruik maakt van de parking blijft dalen”, besluit Elien Raport.

#Fleet Management #Mobiliteit

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!

Trending