Eric Cortois (D’Ieteren Car Centers): “Operatie rentabiliteit”

Eric Cortois-lowresU staat sinds 2012 aan het hoofd van D’Ieteren Car Centers. Wat is er inmiddels veranderd?

Eric Cortois: “Denis Gorteman (CEO D’Ieteren Auto nvdr) heeft mij de verantwoordelijkheid van D’Ieteren Car Centers toevertrouwd met als doel de rentabiliteit van de garages te herstellen en tegelijkertijd de kwaliteit van de klantenservice te verhogen. Deze strategie pas perfect in zijn visie voor het gehele merkennetwerk in België. Deze visie bestaat eruit om te werken met 27 sectoreigenaars, waarvan iedere sector uit een identiek klantengebied bestaat. Deze sectorregeling is al succesvol in andere landen zoals Frankrijk, Spanje en Nederland. Door gebruik te maken van dit systeem is het mogelijk om synergiën te creëren tussen de concessiehouders onderling en om op de vaste kosten te besparen. Het uiteindelijke doel is de rentabiliteit min of meer te herstellen. We mikken op 1,5 à 2,5%. Dit plan zou tegen 2020 rond moeten zijn. De D’Ieteren Car Centers maken deel uit van de Brusselse sector. Het is de bedoeling om hun aantal te halveren (12 momenteel) waarbij de efficiëntie, de capaciteit en de kwaliteit van alle merken moet opgedreven worden.”

LOOZENBERG VW SEAT SKODA-lowres

Wat is er recent veranderd bij de D’Ieteren Car Centers?

“Op de site van Lozenberg in Sint-Stevens-Woluwe/Zaventem, hebben we een Audi-, een SEAT- en een SKODA-concessie. Bij de herinrichting van de site werd het SEAT-gebouw afgebroken om plaats te maken voor 4 concessies: Volkswagen, Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, SEAT en SKODA. De showrooms zijn gescheiden maar de dienst-na-verkoop is gecentraliseerd. Voor de Audi-concessie verandert er niets. D’Ieteren Vilvoorde verhuisde naar de Lozenberg-site, terwijl de klanten van Volkswagen voor een groot stuk onderdak vonden bij Jennes, een dealer die zich 3 km verderop bevindt. Met de nieuwe Volkswagen-concessie van Lozenberg willen we de klanten van Volkswagen Meiser recupereren. Deze concessie verhuist in de zomer van 2016. D’Ieteren Expo is ook verhuisd. Het clientèle werd onderverdeeld over Audi Zaventem en Audi Center Brussel, die op 15 juli van dit jaar zijn deuren opende. Tenslotte hebben we de site van Fort Jaco verhuisd naar de Maliestraat, waar de SEAT- en SKODA-klanten zowel qua verkoop als qua na-verkoop op hun wenken zullen bediend worden.”

Audi Drogenbos 1-lowres

Een van de toekomstige projecten is een nieuwe ‘online’-carrosserie. Een woordje uitleg?

Carrosserie-lowres“De nieuwe carrosserie komt in de plaats van de bestaande vestigingen in de Maliestraat en het D’Ieteren Centre. Een en ander heeft te maken met exploitatiekosten en verouderd materiaal. We hebben een terrein van 13.000 m² aangekocht in de Industrielaan, op de scheiding tussen Anderlecht en Drogenbos. De nieuwe carrosserie wordt in 2017 in gebruik genomen en zal ongeveer 7.000 voertuigen per jaar verwerken. Het wordt een ‘online’ carrosserie, speciaal ontwikkeld om het aantal verplaatsingen tussen de verschillende werkposten maximaal terug te dringen. Deze nieuwe en zeer milieuvriendelijke carrosserie zal ons veel tijdwinst opleveren. Bovendien zal ook de kwaliteit van het werk en het comfort voor onze werknemers toenemen. Deze site wordt tenslotte ook het onderkomen voor het nieuwe My Way-centrum voor tweedehandsvoertuigen.”

My Way-lowres

Lees het volledige artikel met Eric Cortois over D’Ieteren Car Centers in FLEET Partners Brabant (dat in oktober verschijnt). Voor alle info over FLEET Partners, contacteer Jacques Gaillez!