Erik Swerts (Alphabet): “Groei? Altijd! Maar alleen als het rendabel is”

Erik Swerts is de nieuwe topman van Alphabet Belgium. Hij is reeds sinds 1988 bij het bedrijf (toen nog CW Lease) en dus de gedoodverfde opvolger van Christel Reynaerts, die dezelfde functie opneemt bij Alphabet Nederland. Tijd voor een maiden-interview!

Zo lang bij het bedrijf en nu Algemeen Directeur, wat voor gevoel geeft dat?

Heel blij en fier natuurlijk! Tegelijkertijd ook adembenemend, maar ik vind ook dat dat zo hoort. Ik heb geen houding van ‘ik regel dat hier wel even’, eerder een gezonde stress. De functie van algemeen directeur is ook heel anders dan die van vakdirecteur. Andere verantwoordelijkheden en andere beslissingen die je moet nemen. Het helpt dat ik het huis hier heel goed ken. Ik heb mij hier ook altijd goed gevoeld omdat hier een bedrijfscultuur heerst die aansluit bij hoe ikzelf in elkaar zit. Je kan jezelf hier ontwikkelen zoals je zelf wil. Er is wat mij betreft geen betere omgeving om deze job te doen.

Wat komt er de komende weken en maanden op u af?

Augustus en september is de budgetperiode. Daarin leggen we de ruggengraat vast voor volgend jaar. Priority number one! Daarnaast gaan we de objectieven die we vastgelegd hebben voor 2017 veilig stellen. En dat zijn maar enkele van de vele zaken die op mij afkomen.

Mogen we van u andere accenten verwachten dan uw voorgangster?

We zijn twee verschillende mensen, dus hebben we ook onze eigen managementstijl. Maar de strategie omgooien ga ik niet doen. We hebben de afgelopen twee jaar als team met Christel een volledig nieuwe strategie neergezet. Het zou niet verstandig zijn deze basis zomaar overboord te gooien Wat we wel gaan doen, is de uitwerking van deze strategie permanent toetsen aan de snel veranderende realiteit, en bijsturen in functie daarvan.

Sinds begin 2015 is uw vloot met 20% gestegen. Ambieert u ook dergelijke groeicijfers of gaan we toch meer de focus zien op het bredere mobiliteitsgebeuren?

Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat ik niet in de toekomst kan kijken. Natuurlijk blijft het veilig stellen van onze vloot en de groei ervan een topprioriteit. Maar we gaan ook vol inzetten op nieuwe mobiliteitsproducten. Ik heb daar een duidelijke visie op: groei moet er altijd zijn en idealiter iets sneller dan de groei van de markt. Maar het moet ook altijd een rendabele groei zijn. Groeicijfers zijn ook relatief. Ik geeft altijd het voorbeeld van Spanje: in 2008 heeft de econmie er gezorgd voor een zwaar terugvallen van de resultaten, en nu, met de herstellende economie, zie je ongelooflijke groeicijfers. In een stabiele markt zoals de onze is dat een ander verhaal. Daarnaast zijn er ook externe factoren die een invloed hebben op de mate van de groei, zoals bijvoorbeeld veranderende fiscaliteit.

U hebt het over nieuwe producten. Kan u een tipje van de sluier oplichten?

Een nieuw product dat we eerstdaags lanceren is B2E, Business to Employee. Het is ontworpen voor de klanten van Alphabet en het stelt hen in staat om aan hun werknemers aan interessante voorwaarden een full-service leasingcontract aan te bieden. De werkgever fungeert dus louter als tussenpartij maar het leasingcontract is rechtstreeks afgesloten tussen de werknemer en Alphabet. Aangezien het dus niet om een bedrijfswagen gaat, moet er ook geen VAA betaald worden. We kiezen bewust niet voor private lease zoals enkele van onze collega’s dat aanbieden. Dat om verschillende redenen, waaronder rendabiliteit maar ook omdat je bij die klassieke private lease weinig zicht hebt op die particuliere klanten. Ik heb het dan over risk, credit, etc. Bij B2E is dat toch anders. Je hebt toch een beter zicht op het profiel van je potentiële klanten omdat het werknemers zijn van onze klanten. Als product is B2E nu eigenlijk al klaar. Omdat het gaat over privé-personen is er echter een zeer strenge regelgeving die we moeten naleven. Het is nu enkel nog wachten op de finale validering door de bevoegde comités.

Met AlphaFlex biedt u ook een all-in mobiliteitsoplossing aan. Hoe reageert de markt daarop?

Er is een erg grote interesse voor maar tegelijk merk je ook dat er vandaag nog een zekere drempelvrees is. Wanneer  je het vergelijkt met het aantal lease-auto’s dan zijn de volumes  vandaag nog beperkt.  Die drempel gaat verdwijnen, dat is zeker, en grotere volumes zullen zeker komen. Het exacte moment waarop dat gaat gebeuren is wat lastiger in te schatten, en zal mee bepaald worden door de omgevingsfactoren.

Anderzijds, de auto gaat altijd een belangrijk deel blijven van onze mobiliteit maar je kan er niet omheen dat er een immens congestieprobleem is op onze wegen. Net daarom investeren we in deze mobiliteitsoplossingen. We moeten die evolutie faciliteren voor onze klanten en dat is net wat we doen met AlphaFlex.

Wat denkt u over cash for car?

Ik was erg teleurgesteld toen ik het nieuws hoorde. Het is de omgekeerde wereld: de leasingmaatschappijen zijn klaar voor de conversie naar mobiliteitsprovider … en dan komt de regering met iets wat totaal niets met het ware mobiliteitsvraagstuk te maken heeft. Ik vind het bijna beledigend.  Vooral het feit dat het intellectueel oneerlijk is, stoort me. Het debat zou over mobiliteit moeten gaan en dan zegt men: ‘weet je wat, lever je auto in en we geven je 500 euro’. Ik geloof nooit dat deze maatregel een impact zal hebben op de congestie. Aangezien ‘cash for car’ geen oplossing biedt aan de mobiliteitsbehoefte van werknemers/-gevers  denk ik dat de impact op onze sector eerder beperkt zal zijn.

Schrijf u nu in op FLOW, de wekelijkse e-letter van FLEET.be!